Vláknité houby infikující člověka.Abecední přehled původců mykóz s údaji o jejich systematickémzařazení a o lokalizaci jednotlivých onemocnění


Vláknité houby infikující člověka.Abecední přehled původců mykóz s údaji o jejich systematickémzařazení a o lokalizaci jednotlivých onemocnění

Autoři uvádějí přehled vláknitých mikroskopických hub působících lidské mykózy. Základní osno-vou je abecední výčet rodů a jejich zařazení do vyšších taxonomických jednotek: řádů, tříd a oddě-lení. Po uvedení jména příslušné mykózy následuje výčet jednotlivých druhů s informací o lokali-zacích onemocnění, které daný druh původce působí. Pro usnadnění orientace v systémumykopatologicky významných původců jsou v textové části práce uvedeny příklady zařazení jed-notlivých rodů v hierarchickém uspořádání vyšších taxonomických kategorií.

Klíčová slova:
původci mykóz – vláknité houby – lokalizace onemocnění.


Filamentous Fungi Infecting Man. Alphabe-tical Survey of Mycotic Agents with Data on their Systematic Classification and onthe Localization of Individual Diseases

The authors present a survey of filamentous microscopic fungi causing human mycoses. The outlineis based on an alphabetical list of genera and their classification into higher taxonomic categories,i.e. orders, classes and divisions. The name of a relevant mycosis is followed by enumeration of theindividual species and localizations of diseases produced by a given agent. To facilitate orientationin the system of mycopathologically important agents, examples of classification of individualgenera are presented in the text in a hierarchical arrangement of higher taxonomic categories.

Key words:
mycotic agents – filamentous fungi – localization of diseases.


Autoři: M. Otčenášek1;  A. Tomšíková2;  Z. Pouzar3
Působiště autorů: Ústav experimentální biofarmacie, společné pracoviště PRO. MED. CS Praha a. s. 1 a Akademie věd České republiky, Hradec Králové 2 Mikrobiologický ústav, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Plzeň 3 Národní muzeum, Praha1
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 2000, č. 2, s. 64-74
Kategorie:

Souhrn

Autoři uvádějí přehled vláknitých mikroskopických hub působících lidské mykózy. Základní osno-vou je abecední výčet rodů a jejich zařazení do vyšších taxonomických jednotek: řádů, tříd a oddě-lení. Po uvedení jména příslušné mykózy následuje výčet jednotlivých druhů s informací o lokali-zacích onemocnění, které daný druh původce působí. Pro usnadnění orientace v systémumykopatologicky významných původců jsou v textové části práce uvedeny příklady zařazení jed-notlivých rodů v hierarchickém uspořádání vyšších taxonomických kategorií.

Klíčová slova:
původci mykóz – vláknité houby – lokalizace onemocnění.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


2000 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunodeficience
nový kurz
Autoři:

Aktuální trendy v léčbě roztroušené sklerózy
Autoři: MUDr. Eva Němá, Ph.D.

Mukopolysacharidóza typ II – Hunterův syndrom
Autoři:

Přenašečky hemofilie – nepřehlížíte je náhodou?
Autoři:

Valproát v léčbě bipolární afektivní poruchy
Autoři: MUDr. Pavel Doubek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se