Vlastnosti koaguláza-negativních stafylokokůizolovaných z hemokultur


Characteristics of Coagulase-negative Staphylococci Isola-ted from Haemocultures

The authors investigated 352 strains of coagulase-negative staphylococci isolated from haemocul-tures of patients with assumed bacteraemia who were hospitalized in standard hospital depart-ments and intensive care units. The strains were identified using STAPHYtest 16 and 14 differentspecies and subspecies of coagulase-negative staphylococci were found. Most frequent were strainsof Staphylococcus epidermidis (53%), strains of S. hominis subsp. hominis (22%) and S. haemolyticus(13%). In the strains the production of slime and delta-haemolysin was investigated. The formationof these two important factors of virulence was recorded in 95% strains (incl. major slime productionin 13.4%), and 50% strains resp. The resistance to 13 antibiotics was also assessed. A total of 91%strains were resistant to penicillin, 63% to oxacillin and amoxicillin with clavulanic acid, 67% togentamicin and 66% to erythromycin. In the group 15 strains of a recently described subspecies S.hominis subsp. novobiosepticus was identified. These isolates displayed most frequently resistance:they were resistant in 100% to five antibiotics (penicillin, oxacillin, erythromycin, clindamycin andamoxicillin with clavulanic acid) and with a single exception to another three antibiotics (chloram-phenicol, gentamicin and ciprofloxacin). In these strains most frequently slime as well as delta-hae-molysin was found. The authors assume, consistent with previous work, that it is important to focusattention on the incidence of strains of S. hominis subsp. novobiosepticus which very probably playan important role as agents in hospital infections. The authors describe also detection of one strainof S. cohnii subsp. urealyticum which was resistant to 10 of 13 antibiotics. The authors are convincedthat also classical phenotypic analysis can contribute in an effective manner to the solution of theproblem of infections caused by coagulase-negative staphylococci.

Key words:
coagulase-negative staphylococci – virulence factors – resistance to antibiotics –S. hominis subsp. novobiosepticus – infection of the blood stream.


Autoři: J. Drozenová 1;  P. Petráš 2
Působiště autorů: KlinLab spol. s r. o., Praha 2 Státní zdravotní ústav, Praha 1
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 2000, č. 2, s. 51-58
Kategorie: Články

Souhrn

Ve studii bylo sledováno 352 kmenů koaguláza-negativních stafylokoků izolovaných z hemokulturpacientů s předpokládanou bakteriémií, kteří byli hospitalizováni na standardních odděleníchnemocnic a na odděleních jednotek intenzivní péče (JIP). Kmeny byly identifikovány pomocí setuSTAPHYtest 16 a bylo nalezeno 14 různých druhů, resp. poddruhů koaguláza-negativních stafylo-koků. Nejčetnější byly kmeny Staphylococcus epidermidis (53 %), kmeny S. hominis subsp. hominis(22 %) a S. haemolyticus (13 %). U kmenů byla sledována produkce slizu a produkce d-hemolyzinu,což jsou dva důležité faktory virulence. Celkově byla tvorba slizu zachycena u 95 % kmenů (z tohosilná tvorba slizu u 13,4 %) a produkce d-hemolyzinu u 50 % kmenů. Dále byla zjišťována rezistencek 13 antibiotikům. Celkově bylo 91 % kmenů rezistentních k penicilinu, 63 % k oxacilinu a amoxici-linu s klavulanovou kyselinou, 61 % k erytromycinu. Kmeny, které pocházely z oddělení JIP, bylypodstatně rezistentnější: 70 % kmenů bylo rezistentních k oxacilinu a amoxicilinu s klavulanovoukyselinou, 67 % ke gentamicinu a 66 % k erytromycinu. V souboru bylo identifikováno 15 kmenůnedávno popsaného poddruhu S. hominis subsp. novobiosepticus. Tyto izoláty vykazovaly nejčetněj-ší rezistenci: ve 100 % byly rezistentní k pěti antibiotikům (penicilinu, oxacilinu, erytromycinu,klindamycinu a amoxicilinu s klavulanovou kyselinou) a s jedinou výjimkou i k dalším třem (chlo-ramfenikolu, gentamicinu a ciprofloxacinu). U těchto kmenů se nejčastěji vyskytovala současnáprodukce slizu a d-hemolyzinu. Autoři se v souhlasu s původní prací domnívají, že je potřebnézaměřit se na výskyt kmenů S. hominis subsp. novobiosepticus, které s velkou pravděpodobnostímají důležitou úlohu jako agens v nemocničních infekcích. V článku je popsán i záchyt jednohokmene S. cohnii subsp. urealyticum, který byl rezistentní na 10 ze sledovaných 13 antibiotik. Autořivyjadřují přesvědčení, že i klasická fenotypová analýza může účinně přispět k řešení problémuinfekcí vyvolaných koaguláza-negativními stafylokoky.

Klíčová slova:
koaguláza-negativní stafylokoky – faktory virulence – rezistence k antibiotikům –S. hominis subsp. novobiosepticus – infekce krevního řečiště.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


2000 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Arteriální hypertenze ve světle nových evropských guidelines
Autoři: MUDr. Libor Jelínek

Precizní medicína v onkologii
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se