Molekulárně-biologická a sérologická analýzaepidemie virové hepatitidy B u vakcinovanýchhemodialyzovaných pacientů


Molecular Biological and Serological Analysis of Viral Hepatitis B Epidemic inVaccinated Haemodialyzed Patients

The authors analyzed an epidemic of viral hepatitis B during which 43% patients of the haemodialy-zation centre in K were infected. Using the method of sequence analysis of the DNA of hepatitis Bvirus they identified the source of infection. They monitored serologically the course of infection inall infected subjects and the state of specific antibody immunity in patients and staff. 22% infectionswere manifested clinically and 75% infected HBsAg positive patients developed chronic hepatitis.Although 38 of 42 haemodialyzed patients were vaccinated against hepatitis B, 20 patients lackedanti-HBs antibodies before the epidemic. Only one of the patients without anti-HBs was not infected.In 10 immune patients the rise of antibody levels confirmed that they were also exposed to HBV.The effectiveness of vaccination against VHB in haemodialyzed patients is markedly lower. Vacci-nation of these patients is an important but only supplementary provision in VHB prevention.Sequence analysis of HBV DNA may be a useful tool of epidemiological analysis.

Key words:
hepatitis B – haemodialysis – sequential DNA analysis – immunization.


Autoři: V. Němeček 1;  M. Reiniš 1;  A. Konopáčová 2;  M. Summerová 1;  J. König 1;  J. Kubánek 3
Působiště autorů: Státní zdravotní ústav, Praha 2 Okresní hygienická stanice, Kroměříž 3 Nemocnice Kroměříž, Kroměříž 1
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 1999, č. 4, s. 160-166
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři analyzovali epidemii virové hepatitidy B, při které bylo infikováno 43 % pacientů hemodia-lyzačního střediska v K. Metodou sekvenační analýzy DNA viru hepatitidy B byl identifikován zdrojinfekce. Sérologicky byl monitorován průběh infekce u všech infikovaných a stav specifické proti-látkové imunity u pacientů i personálu. Klinicky se manifestovalo 22 % infekcí a 75 % infikovanýchHBsAg pozitivních pacientů přešlo do chronicity. Přestože 38 ze 42 hemodialyzovaných pacientůbylo očkováno proti hepatitidě B, 20 pacientů nemělo před epidemií protilátky anti-HBs. Pouzejeden z pacientů bez anti-HBs nebyl infikován. U 10 imunních pacientů vzestup hladin protilátekpotvrdil, že byli též exponováni HBV. Účinnost vakcinace proti VHB je u hemodialyzovanýchpacientů výrazně nižší. Očkování těchto pacientů je sice důležitým, ale pouze doplňkovým opatře-ním v prevenci VHB. Sekvenační analýza HBV DNA může být užitečným nástrojem epidemiologickéanalýzy.

Klíčová slova:
hepatitida B – hemodialýza – sekvenační analýza DNA – očkování.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


1999 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se