Dopad výměnného programu injekčních jehela stříkaček na šíření virové hepatitidy typu C


Impact of theExchange Programme of Injection Needles and Syringes on the Spread of ViralHepatitis Type C

The authors examined a total of 224 clients (147 men and 77 women) of the Contact centre fordrug-dependent subjects „Drug out“ in Ústí nad Labem. The subjects, parenteral abusers of harddrugs. The majority of examined subjects were 20–24 years old and accounted for 50.9% of the wholegroup. In all the history of abuse was assessed, the type of drug they took and are taking at present,how long they have been taking it, route of administration of the drug. Participation in the exchangeprogramme was focused on the adherence to using their own injection tools. In addition the authorsassessed whether the subjects had hepatitis. After they obtained informed consent, if possible, 4 mlvenous blood samples were taken. The blood was examined for anti-HCV by the method of microen-zyme immunoassay (MEIA) on an Axsym apparatus of Abbott Co.The positive response to anti-HCV was assessed in 83, i.e. 37.1%. Abusers who took drugs for longerperiods were more frequently infected. So far it proved possible to obtaine samples repeatedly from38 clients who were originally negative. In the latter new positivity was found in 36.8%. Theincidence of new positivity is 35.7/100/year. Evaluation of the participation in the exchange pro-gramme of needles and syringes was made with the following conclusion the provisions resolve theposition only partly, they reduce the rate of spread of infections but do not eliminate the risk. Thespread of VHC in the population of drug abusers is due to the risky procedure during preparationof the drug dose and lack of adherence to the principle of using their own needles and syringes.During implementation of preventive programmes in the population a comprehensive approach isneeded incl. information on the spread of viral hepatitis and HIV infection. VHC is a problem towhich systematic attention must be paid on account of its impact on health and economics. Theseproblems cumulate and develop after a certain time interval.

Key words:
VHC – parenteral drug abuse – exchange programme of needles and syringes.


Autoři: J. Trmal 1;  J. Kellerová 1;  R. Kobližková 2;  H. Krpálková 1;  J. Holasová 2
Působiště autorů: Krajská hygienická stanice, Ústí nad Labem 2 Kontaktní centrum pro drogově závislé, Ústí nad Labem 1
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 1999, č. 4, s. 171-178
Kategorie: Články

Souhrn

Celkem bylo vyšetřeno 224 klientů (147 mužů a 77 žen) Kontaktního centra pro osoby závislé nadrogách Drug out v Ústí nad Labem. Šlo o injekční abuzéry tvrdých drog. Maximum vyšetřenýchosob bylo ve věku 20 – 24 let, 50,9 % celého souboru. U všech byla zjištěna jejich abuzérská anamnéza,typ drogy, kterou brali a v současné době berou, jak dlouho je berou, způsob aplikace drog. Účastve výměnném programu byla sledována se zaměřením na důslednost dodržování používání vlast-ních injekčních pomůcek. Dále bylo zjišťováno prožití virových hepatitid. Po získání informovanéhosouhlasu byl proveden podle možnosti odběr 4 ml venózní krve. Krev byla vyšetřena na anti-HCVmetodou mikroenzymoimmunoassaye (MEIA) na přístroji Axsym firmy Abbott.Pozitivita k anti-HCV byla zjištěna u 83, tj. 37,1 %, významně více byli infikováni abuzéři, kteří bralidrogy delší dobu. Opakovaně se dosud podařilo odebrat vzorky u 38 klientů, kteří byli původněnegativní. U nich se nová pozitivita objevila v 36,8 %. Incidence nové pozitivity činí 35,7 na 100případů za rok. Byla vyhodnocena účast ve výměnném programu jehel a stříkaček se závěrem:opatření řeší situaci jen částečně, zpomaluje šíření nákazy, ale riziko neeliminuje. Šíření VHCv populaci abuzérů drog je důsledkem rizikových postupů při přípravě dávky drogy a porušovánímzásady používat vlastní jehly a stříkačky. Při realizaci preventivních programů v této populaci jenutný komplexní přístup včetně šíření informací o přenosu virových hepatitid a infekce HIV.

Klíčová slova:
VHC – injekční abúzus drog – výměnný program jehel a stříkaček.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


1999 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se