Editorial


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2011; 66 (1): 3.
Kategorie: Editorial

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mně, abych Vám předložil krátkou zprávu „o stavu Česko-slovenské pediatrie“ za uplynulých 5 let a výhled do příštích let.

Náš časopis patří k tradičním českým lékařským časopisům. V různé podobě je vydáván již více než 60 let a za dobu své existence prošel řadou změn. Měnily se rubriky, formát, grafická úprava, složení redakční rady. Mnoho v současné době ještě aktivních pediatrů začínalo svoji vědeckou publikační činnost právě v tomto časopise. Časopis byl pro československé pediatry dlouhá léta základním zdrojem nových informací, jejich znalost potom i předpokladem úspěšného složení atestační zkoušky ze všech pediatrických oborů. Patří mezi tři základní časopisy, které vydává Česká lékařská společnost (ČLS) s měsíční periodicitou: Časopis lékařů českých, Praktický lékař, Česko-slovenská pediatrie.

Dovolte mi krátkou rekapitulaci ročníků 2006–2010, jejichž vydávání řídila současná redakční rada.

Recenzní řízení, rukopisy, skladba časopisu

Do redakce přichází dostatek přehledových a postgraduálních článků. Autorům postgraduálního článku náleží odměna 5000 Kč. Relativní nedostatek je původních prací a kazuistik. Kvalitu rukopisů hodnotí dva recenzenti podle jednotného protokolu. Pokud se v názoru neshodnou, rozhoduje o přijetí rukopisu k publikaci redakční rada. V průměru 1/5 původních prací nevyhověla recenzním požadavkům nebo autor po recenzi nechtěl upravit rukopis a již netrval na publikaci.

Finanční situace časopisu byla v letech 2006–2010 díky aktivitě inzertního oddělení NTS a přízni inzerentů v kladných číslech. Časopis byl v těchto letech proto finančně zajištěn.  Spolupráce redakce časopisu s Nakladatelským a tiskovým střediskem (NTS) ČLS je i nadále velmi dobrá.

Časopis je indexován v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR.

Perspektiva pro příští roky

Výbor České pediatrické společnosti a redakční rada časopisu chtějí i v dalším období udržet dosavadní „odborně–vědecký“ charakter časopisu. Protože ale nelze v příštích letech předpokládat zásadní změnu v hodnocení vědeckého výkonu pracovišť a tudíž ani nárůst původních vědeckých prací, připravujeme několik změn, které považujeme za nutné v zájmu zvýšení kvality časopisu v roce 2011 i letech dalších:

  • a)  Časopis bude od roku 2011 vydáván s dvouměsíční periodicitou, čili v počtu 6 čísel s jedním suplementem.
  • b) Každý člen ČPS bude dostávat časopis zdarma, jako součást členského příspěvku.
  • c)  Bude vypsána soutěž o nejlepší původní klinickou studii publikovanou v Česko-slovenské pediatrii. Podmínky soutěže a výše finanční odměny budou oznámeny dodatečně.
  • d) Bude upravena grafická stránka časopisu.
  • e)  Od ročníku 2011 zařazujeme rubriku „Vybrané kapitoly z nové učebnice Klinická pediatrie“.
  • f) Ve spolupráci s katedrou pediatrie IPVZ plánujeme využívat přehledové a postgraduální články v postgraduální výuce dětského lékařství.

S výše uvedenými změnami byl seznámen a vzal je na vědomí i výbor Slovenské pediatrické společnosti. Předplatné ve Slovenské republice zůstává pro rok 2011 beze změny.

Redakční rada děkuje všem autorům a recenzentům, kteří vytvářeli v uplynulých letech image nejrenomovanějšího časopisu s nejvyšším odborným kreditem v problematice pediatrie v ČR a SR. Redakční rada a výbory obou pediatrických společností doufají, že se v příštích letech podaří udržet dosavadní charakter časopisu, dále zvýšit jeho atraktivitu pro pediatrickou obec, tak aby i v dnešní informacemi zaplavené době přinášel cenné a potřebné zprávy o odborném dění v pediatrii a příbuzných oborech v České a Slovenské republice. 

S přáním mnoha úspěchů v novém roce

Doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc., a redakční rada


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 1

2011 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se