Editorial


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2011; 66 (1): 3.
Kategorie: Editorial

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mně, abych Vám předložil krátkou zprávu „o stavu Česko-slovenské pediatrie“ za uplynulých 5 let a výhled do příštích let.

Náš časopis patří k tradičním českým lékařským časopisům. V různé podobě je vydáván již více než 60 let a za dobu své existence prošel řadou změn. Měnily se rubriky, formát, grafická úprava, složení redakční rady. Mnoho v současné době ještě aktivních pediatrů začínalo svoji vědeckou publikační činnost právě v tomto časopise. Časopis byl pro československé pediatry dlouhá léta základním zdrojem nových informací, jejich znalost potom i předpokladem úspěšného složení atestační zkoušky ze všech pediatrických oborů. Patří mezi tři základní časopisy, které vydává Česká lékařská společnost (ČLS) s měsíční periodicitou: Časopis lékařů českých, Praktický lékař, Česko-slovenská pediatrie.

Dovolte mi krátkou rekapitulaci ročníků 2006–2010, jejichž vydávání řídila současná redakční rada.

Recenzní řízení, rukopisy, skladba časopisu

Do redakce přichází dostatek přehledových a postgraduálních článků. Autorům postgraduálního článku náleží odměna 5000 Kč. Relativní nedostatek je původních prací a kazuistik. Kvalitu rukopisů hodnotí dva recenzenti podle jednotného protokolu. Pokud se v názoru neshodnou, rozhoduje o přijetí rukopisu k publikaci redakční rada. V průměru 1/5 původních prací nevyhověla recenzním požadavkům nebo autor po recenzi nechtěl upravit rukopis a již netrval na publikaci.

Finanční situace časopisu byla v letech 2006–2010 díky aktivitě inzertního oddělení NTS a přízni inzerentů v kladných číslech. Časopis byl v těchto letech proto finančně zajištěn.  Spolupráce redakce časopisu s Nakladatelským a tiskovým střediskem (NTS) ČLS je i nadále velmi dobrá.

Časopis je indexován v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR.

Perspektiva pro příští roky

Výbor České pediatrické společnosti a redakční rada časopisu chtějí i v dalším období udržet dosavadní „odborně–vědecký“ charakter časopisu. Protože ale nelze v příštích letech předpokládat zásadní změnu v hodnocení vědeckého výkonu pracovišť a tudíž ani nárůst původních vědeckých prací, připravujeme několik změn, které považujeme za nutné v zájmu zvýšení kvality časopisu v roce 2011 i letech dalších:

  • a)  Časopis bude od roku 2011 vydáván s dvouměsíční periodicitou, čili v počtu 6 čísel s jedním suplementem.
  • b) Každý člen ČPS bude dostávat časopis zdarma, jako součást členského příspěvku.
  • c)  Bude vypsána soutěž o nejlepší původní klinickou studii publikovanou v Česko-slovenské pediatrii. Podmínky soutěže a výše finanční odměny budou oznámeny dodatečně.
  • d) Bude upravena grafická stránka časopisu.
  • e)  Od ročníku 2011 zařazujeme rubriku „Vybrané kapitoly z nové učebnice Klinická pediatrie“.
  • f) Ve spolupráci s katedrou pediatrie IPVZ plánujeme využívat přehledové a postgraduální články v postgraduální výuce dětského lékařství.

S výše uvedenými změnami byl seznámen a vzal je na vědomí i výbor Slovenské pediatrické společnosti. Předplatné ve Slovenské republice zůstává pro rok 2011 beze změny.

Redakční rada děkuje všem autorům a recenzentům, kteří vytvářeli v uplynulých letech image nejrenomovanějšího časopisu s nejvyšším odborným kreditem v problematice pediatrie v ČR a SR. Redakční rada a výbory obou pediatrických společností doufají, že se v příštích letech podaří udržet dosavadní charakter časopisu, dále zvýšit jeho atraktivitu pro pediatrickou obec, tak aby i v dnešní informacemi zaplavené době přinášel cenné a potřebné zprávy o odborném dění v pediatrii a příbuzných oborech v České a Slovenské republice. 

S přáním mnoha úspěchů v novém roce

Doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc., a redakční rada


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 1

2011 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se