Možnosti lázeňské léčby v Léčebně Dr. Filipa v Poděbradech


Possibilities of Spa Therapy in the Filip’s Sanatorium in Poděbrady

Key words:
spa therapy, sanatorium, therapy, children, cardiovascular diseases, articular diseases, obesity


Autoři: L. Vašíčková
Působiště autorů: Léčebna Dr. L. Filipa, Lázně Poděbrady, a. s. ;  primářka léčebny MUDr. L. Vašíčková
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2010; 65 (3): 144-146.
Kategorie: Aktuální téma

Souhrn

Klíčová slova:
lázeňská léčba, léčebna, léčba, děti, onemocnění kardiovaskulární, onemocnění kloubní, obezita

Úvod

Léčebna Dr. Filipa v Poděbradech je zařízením lázeňským. Přírodním léčivým zdrojem je hydrogenuhličitanochlorido-sodno-vápenatá kyselka, známa jako Poděbradka.

V léčebně Dr. Filipa v Poděbradech poskytujeme komplexní lázeňskou péči dětem s postižením srdce a cév, s postižením pohybového aparátu, dětem obézním a dětem s poruchou lipidového metabolismu. Péče je poskytována dětem od 3 do 18 let. Do 6 let přijímáme děti s doprovodem, pro které máme vyhrazené zvláštní pokoje. Každé dítě s doprovodem má vždy samostatný pokoj. Léčba je plně hrazena zdravotními pojišťovnami na základě Návrhu na lázeňskou léčbu, který většinou podává PLDD na doporučení specialisty nebo i bez doporučení.

Délka pobytu je většinou 4 až 6 týdnů. Děti s obezitou jsou zvány zejména v turnusech.

Historie léčebny

Léčebna byla původně založena Doc. Ladislavem Filipem pro pacienty dospělé, dětem slouží od roku l950.

Původně byla určena pro děti s onemocněním kardiovaskulárního aparátu. Dětem obézním slouží od roku 1990. Do r. 1968 probíhala léčba obézních dětí v léčebně v Sadské, která byla součástí Léčebny Dr. Filipa. V 80. letech začala léčba dětí s postižením kloubního aparátu, a to především dětí s juvenilní idiopatickou artritidou a po ortopedických operacích. Byla navázána spolupráce s četnými odbornými pracovišti.

Komplexní lázeňská léčba

Komplexní lázeňská léčba zahrnuje léčbu rehabilitační – léčebná tělesná výchova (LTV) skupinová, LTV individuální, ergoterapii, cvičení při vadném držení těla, cvičení na míčích.

Z pohybové léčby je to dále šlapání na rotopedu, stepperu, terénní chůze, míčové hry, plavání v bazénu.

Další součástí komplexní péče je balneoterapie, magnetoterapie a dietoterapie. Doplňkem léčby je pobyt v solné jeskyni, muzikoterapie.

Rehabilitační péči poskytuje tým zkušených fyzioterapeutek. Vlastní rehabilitaci přizpůsobujeme věku dítěte, u malých dětí probíhá formou hry. Děti cvičí v tělocvičnách přímo v léčebně, míčové hry probíhají na zahradě léčebny, na místním sportovním hřišti nebo v tělocvičně ZŠ.

LTV individuální

Léčebná tělesná výchova indivividuální probíhá u dětí s postižením kardiovaskulárního nebo kloubního aparátu, denně děti cvičí 30 minut pod vedením stejné fyzioterapeutky.

Její součástí je celá škála rehabilitačních postupů – posilování svalstva, relaxační metody včetně postizometrické relaxace, nácvik lokomoce a mobility, cvičení aktivní, pasivní, s dopomocí, proti odporu, mobilizace periferních kloubů, měkké techniky, labilní plochy, šlapání na rotopedu pod dohledem, nácvik správného dýchání, odstraňování svalové dysbalance, míčkování, masáže jizvy, prevence plochonoží, používání rehabilitačních pomůcek atd.

LTV skupinová

Při léčebné tělesné výchově skupinové jsou děti rozdělené do skupin podle diagnóz a u obézních pacientů podle věku. U všech skupin diagnóz probíhá LTV denně.

U dětí obézních je součástí LTV aerobní cvičení a posilování, zátěž zvyšujeme postupně. U dětí s postižením kardiovaskulárního nebo kloubního aparátu cvičíme osvědčené sestavy s přihlédnutím k postižení dítěte. Zvláštní skupinu cvičíme při vadném držení těla, kdy zařazujeme větší množství cviků na míčích. Ergoterapii zařazujeme hlavně u dětí s postižením drobných kloubů horních končetin, zápěstí a loketních kloubů, nebo při těžším postižení kloubů ramenních.

Magnetoterapie

Magnetoterapie je používaná forma elektroterapie v naší léčebně. Indikovaná je zejména u bolestí a otoků kloubů.

Balneoterapie

Balneoprovoz je umístěn přímo v areálu léčebny. Indikovány jsou koupele perlivé, perlivé přísadové, vířivé horních nebo dolních končetin a koupele uhličité. U dětí s obezitou je balneoterapie hlavně procedurou relaxační. U dětí s ostatními diagnózami relaxační i léčebnou.

Uhličité koupele mají léčebný efekt především u onemocnění kardiovaskulárního aparátu, ale i u dětí s postižením kloubů a u některých kožních afekcí. Dlouhodobé účinky uhličitých koupelí jsou dány sériovou aplikací koupelí a hlubokou přestavbou vegetativního nervového systému. Do perlivých koupelí dáváme přísady podle potřeby, u dětí s postižením kloubního aparátu přidáváme nově rašelinu bílou.

Plavání a cvičení v bazénu

Plavání a cvičení v bazénu je vhodné pro všechny skupiny diagnóz. Pro děti s onemocněním kloubním využíváme především bazén v areálu a.s., který má teplotu vody 33–34 °C. Dále využíváme bazén sportovního areálu Nymburk.

Plavání je pro děti jak procedurou rehabilitační, tak relaxační.

Terénní chůze

Jedná se o vycházky pod dozorem sestry nebo vychovatelky v rovinatém terénu Poděbrad, který je vhodný pro všechny děti.

Délku a náročnost vycházky stanovíme podle základní diagnózy a aktuálního zdravotního stavu.

Biolampa

Aplikace polarizovaného světla. Aplikujeme denně na jizvy i další kožní afekce.

Hra na flétnu

Hru na flétnu indikujeme především u pacientů s postižením kardiovaskulárního aparátu. Probíhá pod vedením učitele hudební školy.

Dietní léčba a edukace

Druh diety stanoví přijímající lékař. Dietní léčba je významná hlavně u pacientů s obezitou, kteří dostávají dietu redukční 5000 nebo 7000 kJ/den. Dietní systém pro tyto pacienty vznikl v léčebně v Sadské ve spolupráci s IKEM a FN Motol. Dále je možné podávat dietu nízkocholesterolovou, jaterní, bezlepkovou, diabetickou atd. Diety sestavuje zkušená nutriční terapeutka. Stravování probíhá v léčebně.

Edukace je důležitá zejména u obézních pacientů a pacientů s dyslipidemií. Probíhá ve skupinách pod vedením lékaře nebo dietní sestry. Dále pod vedením zdravotních sester formou různých her a kvízů.

Škola a volný čas

Ve školním roce je přímo v léčebně zajištěna výuka všech hlavních předmětů, včetně angličtiny a němčiny. Pedagogický sbor školy také zajišťuje v odpoledních hodinách zájmové kroužky nebo doučování.

Ve volném čase se kromě sester věnují dětem 2 vychovatelky, které zajišťují zaměstnání dětí i prostřednictvím výtvarné činnosti. O víkendu zajišťujeme dětem program podle nabídky kulturních akcí, například kino, divadlo. V léčebně zajišťujeme náplň volného času podle zájmu dětí – maškarní ples, volba miss apod. K dispozici je také zahrada léčebny s hřištěm pro míčové hry, pro menší děti pískoviště a houpačky. K vycházkám využíváme nenáročný terén lázeňského města a přilehlého okolí.

Závěr

Lázeňská léčba vede u dětí ke zlepšení tělesné kondice pacienta, zmírnění subjektivních i objektivních příznaků onemocnění, k celkovému zlepšení funkce vegetativního nervového systému a v neposlední řadě má pozitivní vliv i na psychiku dítěte. Lázeňská léčba tak pomáhá dítěti poznat možnosti fyzické aktivity vzhledem k jeho onemocnění a pomáhá mu tak zařadit se mezi jeho vrstevníky. Děti s obezitou si osvojí především zásady správné životosprávy.

Prim. MUDr. Ludmila Vašíčková
Léčebna Dr. L. Filipa
Lázně Poděbrady a.s.
náměstí T. G. Masaryka 34
290 33 Poděbrady
e-mail: l.vasickova@seznam.czŠtítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 3

2010 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se