Významné výročí primáře MUDr. Tomáše Valouška


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2008; 63 (6): 353.
Kategorie: Osobní zprávy

V loňském roce se dožil 85 let významný zlínský pediatr primář MUDr. Tomáš Valoušek, který se narodil 15. 9. 1922 v Břeclavi. Další podstatnou část života prožil v Brně, kde také maturoval na gymnáziu.

Úvodem je nutno uvést, že podstatný vliv na formování jeho postojů k životu, k lidem a přírodě vůbec měl jeho otec RNDr. Bruno Valoušek – profesor přírodopisu na gymnáziu. Ten ho učil vnímat přírodu, naučil ho pozorovat a vyvozovat správné závěry. A jak říkal pan primář, medicína je v podstatě pozorování. Pro svou odbornou činnost si tedy vybral člověka, toho nejsložitějšího tvora z živočišné říše.

Obr. 1.

Primář MUDr. Tomáš Valoušek patří ke generaci lékařů, kteří se na prahu své dospělosti byli nuceni podřídit tzv. totálnímu nasazení. A tak, místo aby realizovali své životní plány, vykonávali často nucené práce pod kontrolou cizí moci. Tomáš Valoušek pracoval jako dělník u firmy Baťa ve Zlíně a také na zákopových pracích v okolí Valašského Meziříčí od roku 1943 až do konce války. O to s větším nadšením tato generace studentů nastupovala po dokončení studia z přeplněných poslucháren lékařských fakult do nemocnic. Nebylo to období lehké. Jednalo se o dobu plnou politických zlomů v 50. letech.

MUDr. Tomáš Valoušek nastoupil do zlínské nemocnice roku 1950, po pětiletém poválečném studiu s velkým nadšením, které bylo o to větší, že svého cíle dosáhl v poválečné pauze až ve věku 28 let. Po obvyklé cirkulaci po odděleních zakotvil trvale podle svého dávného předsevzetí v pediatrii. Často vzpomínal na počátky péče o děti v letech poválečných, která byla v těchto letech roztříštěna do všech oborů. Péče o děti se jen postupně předávala od obvodních lékařů do rukou pediatrů. Práce na lůžku i v terénu byla tehdy samozřejmostí. Činnost v nemocnici byla doplňována odpoledními výjezdy do poraden, často ve vzdálených obcích, takže pan primář Valoušek dokonale poznal charakter práce jak na lůžku, tak v terénu.

Na dětském oddělení nemocnice dlouhá léta zastával funkci zástupce primáře. V roce 1974 byl jmenován přednostou dětského oddělení. V tu dobu je základní pediatrická péče již zajištěna a pan primář Valoušek se mimo jiné zaměřuje na rozvoj specializací v oboru pediatrie. Jsou zřizovány odborné dětské ambulance, jako je kardiologická, nefrologická, alergologická atd. Jeho dílem je rovněž oficiální založení JIP novorozeneckého oddělení s 10 lůžky, což je vlastně výchozí pozice k dnešní situaci perinatologického centra Baťovy nemocnice. V rámci populační exploze v 70. letech dochází k rozšíření lůžkové kapacity, takže dětské oddělení má v tu dobu 103 lůžka a spolu s 80 lůžky novorozeneckými je prakticky největším dětským oddělením tehdejšího Jihomoravského kraje. Pan prim. Valoušek byl skvělý diagnostik a za své aktivní činnosti vychoval desítky pediatrů, kteří našli uplatnění po celé České republice a někteří i v zahraničí.

V roce 1986 pod tlakem vedení nemocnice odchází, prakticky z politických důvodů, ze své funkce – byla mu vyčítána malá angažovanost v socialistickém zdravotnictví, málo členů KSČ na pracovišti atd.

I po svém odchodu do důchodu zůstává pan primář věrný své milované pediatrii, pracuje jako obvodní pediatr v Újezdu u Valašských Klobouk a ještě ve svých 80 letech je činný na dětské pohotovostní službě.

Závěrem snad je dobré přiblížit i jiné vlastnosti pana primáře, např. zájem o sport, zejména tenis, lyžování a cyklistiku. I v tomto jeho věku není neobvyklé potkat ho při projížďce na kole.

Vážený pane primáři, přejeme Vám jménem všech pediatrů Zlínského kraje ještě mnoho spokojených let, mnoho radosti z vnoučat, pevné zdraví a optimistickou mysl.

Za zlínské pediatry

prim. MUDr. Petr Pešák


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 6

2008 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se