Významné výročí primáře MUDr. Tomáše Valouška


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2008; 63 (6): 353.
Kategorie: Osobní zprávy

V loňském roce se dožil 85 let významný zlínský pediatr primář MUDr. Tomáš Valoušek, který se narodil 15. 9. 1922 v Břeclavi. Další podstatnou část života prožil v Brně, kde také maturoval na gymnáziu.

Úvodem je nutno uvést, že podstatný vliv na formování jeho postojů k životu, k lidem a přírodě vůbec měl jeho otec RNDr. Bruno Valoušek – profesor přírodopisu na gymnáziu. Ten ho učil vnímat přírodu, naučil ho pozorovat a vyvozovat správné závěry. A jak říkal pan primář, medicína je v podstatě pozorování. Pro svou odbornou činnost si tedy vybral člověka, toho nejsložitějšího tvora z živočišné říše.

Obr. 1.

Primář MUDr. Tomáš Valoušek patří ke generaci lékařů, kteří se na prahu své dospělosti byli nuceni podřídit tzv. totálnímu nasazení. A tak, místo aby realizovali své životní plány, vykonávali často nucené práce pod kontrolou cizí moci. Tomáš Valoušek pracoval jako dělník u firmy Baťa ve Zlíně a také na zákopových pracích v okolí Valašského Meziříčí od roku 1943 až do konce války. O to s větším nadšením tato generace studentů nastupovala po dokončení studia z přeplněných poslucháren lékařských fakult do nemocnic. Nebylo to období lehké. Jednalo se o dobu plnou politických zlomů v 50. letech.

MUDr. Tomáš Valoušek nastoupil do zlínské nemocnice roku 1950, po pětiletém poválečném studiu s velkým nadšením, které bylo o to větší, že svého cíle dosáhl v poválečné pauze až ve věku 28 let. Po obvyklé cirkulaci po odděleních zakotvil trvale podle svého dávného předsevzetí v pediatrii. Často vzpomínal na počátky péče o děti v letech poválečných, která byla v těchto letech roztříštěna do všech oborů. Péče o děti se jen postupně předávala od obvodních lékařů do rukou pediatrů. Práce na lůžku i v terénu byla tehdy samozřejmostí. Činnost v nemocnici byla doplňována odpoledními výjezdy do poraden, často ve vzdálených obcích, takže pan primář Valoušek dokonale poznal charakter práce jak na lůžku, tak v terénu.

Na dětském oddělení nemocnice dlouhá léta zastával funkci zástupce primáře. V roce 1974 byl jmenován přednostou dětského oddělení. V tu dobu je základní pediatrická péče již zajištěna a pan primář Valoušek se mimo jiné zaměřuje na rozvoj specializací v oboru pediatrie. Jsou zřizovány odborné dětské ambulance, jako je kardiologická, nefrologická, alergologická atd. Jeho dílem je rovněž oficiální založení JIP novorozeneckého oddělení s 10 lůžky, což je vlastně výchozí pozice k dnešní situaci perinatologického centra Baťovy nemocnice. V rámci populační exploze v 70. letech dochází k rozšíření lůžkové kapacity, takže dětské oddělení má v tu dobu 103 lůžka a spolu s 80 lůžky novorozeneckými je prakticky největším dětským oddělením tehdejšího Jihomoravského kraje. Pan prim. Valoušek byl skvělý diagnostik a za své aktivní činnosti vychoval desítky pediatrů, kteří našli uplatnění po celé České republice a někteří i v zahraničí.

V roce 1986 pod tlakem vedení nemocnice odchází, prakticky z politických důvodů, ze své funkce – byla mu vyčítána malá angažovanost v socialistickém zdravotnictví, málo členů KSČ na pracovišti atd.

I po svém odchodu do důchodu zůstává pan primář věrný své milované pediatrii, pracuje jako obvodní pediatr v Újezdu u Valašských Klobouk a ještě ve svých 80 letech je činný na dětské pohotovostní službě.

Závěrem snad je dobré přiblížit i jiné vlastnosti pana primáře, např. zájem o sport, zejména tenis, lyžování a cyklistiku. I v tomto jeho věku není neobvyklé potkat ho při projížďce na kole.

Vážený pane primáři, přejeme Vám jménem všech pediatrů Zlínského kraje ještě mnoho spokojených let, mnoho radosti z vnoučat, pevné zdraví a optimistickou mysl.

Za zlínské pediatry

prim. MUDr. Petr Pešák


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 6

2008 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×