Potravinové doplňky s rybími oleji – složení mastných kyselin


Food Supplements with Fish Oils – The Composition of Fatty Acids

Objective:
Polyunsaturated fatty acids of n-3 series are essential nutrients and the organism is dependent on their intake in food. If their intake is insufficient it is suitable to compensate it by special food supplements. These supplements are often used as supportive preparation in the therapy of hyperlipoproteinemia, obesity, diabetes mellitus type 2 and procoagulation states; they are also included in enteral and parenteral nutrition (here playing a role in supportive therapy of critical states). In the distribution network of pharmacies there is a series of these kinds of preparations, which differ in representation of active components – eicosapentaene and docosahexaene acids, respectively. The aim of this study was to compare individual preparations in view of the composition of fatty acids.

Methods:
The composition of fatty acids was determined by capillary gas chromatography after their derivatization to methyl esters by direct transmethylation.

Results:
The composition of fatty acids in food supplements depends on the source. Most preparations contain more than 30 mol % of polyunsaturated fatty acids n-3, only in three of the content was less than 20 mol %. In two preparations the content of the efficient components exceeded 60 mol %, in one of them 95 mol % as a consequence of removal of saturated and unsaturated fatty acids. In contrast, nine preparations contained almost 10 mol % of myristic acid.

Conclusions:
In dosing of the preparation it is necessary to consider the actual content of more unsaturated fatty acids in order to reach the required effect. Another factor to consider is the content of saturated fatty acids, especially that of myristic acid which is undesirable due to its lipogenic action.

Key words:
polyunsaturated fatty acids n-3, metabolism of lipids, dyslipidemia, malnutrition


Autoři: E. Tvrzická;  B. Staňková;  M. Vecka;  A. Žák
Působiště autorů: 4. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha přednosta prof. MUDr. A. Žák, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2006; 61 (9): 513-518.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Účel studie:
Vícenenasycené mastné kyseliny řady n-3 jsou esenciální nutrienty a organismus je odkázán na jejich přívod potravou. Jejich případný nedostatek je vhodné kompenzovat speciálními potravinovými doplňky. Tyto doplňky jsou často využívány jako podpůrné preparáty při léčbě hyperlipoproteinémie, obezity, diabetes mellitus 2. typu a prokoagulačních stavů; jsou také zastoupeny v enterální a parenterální výživě (zde mají význam v podpůrné léčbě kritických stavů). V distribuční síti lékáren je těchto preparátů celá řada, liší se však zastoupením účinných složek – kyseliny eikosapentaenové a dokosahexaenové. Cílem této studie bylo porovnání jednotlivých preparátů s ohledem na složení mastných kyselin.

Metody:
Složení mastných kyselin bylo stanoveno kapilární plynovou chromatografií po jejich převedení na methylestery přímou transmethylací.

Výsledky:
Složení mastných kyselin potravinových doplňků je závislé na jejich zdroji. Většina preparátů obsahuje více než 30 mol % vícenenasycených mastných kyselin n-3, pouze u tří byl obsah nižší než 20 mol %. U dvou preparátů obsah účinných složek převýšil 60 mol %, u jednoho z nich 95 mol % v důsledku odstranění nasycených a mononenasycených mastných kyselin. Naopak devět preparátů obsahovalo téměř 10 mol % kyseliny myristové.

Závěry:
Při dávkování preparátu je třeba vzít v úvahu skutečný obsah vícenenasycených mastných kyselin, aby bylo dosaženo požadovaného účinku. Dalším faktorem, který je třeba vzít v úvahu, je obsah nasycených mastných kyselin, zvláště kyseliny myristové, která je pro své lipogenní působení nežádoucí.

Klíčová slova:
vícenenasycené mastné kyseliny n-3, metabolismus lipidů, dyslipidémie, malnutrice


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 9

2006 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×