Hodnotenie zvýšených hladín neonatálneho skríningového TSH na Slovensku


Evaluation of Increased Levels of Neonatal Screening TSH in Slovakia

According the WHO and ICCIDD statement the increase of neonatal screening TSH value over 5 mU/ liter in more than 3% of the neonatal population in defined geographic area is the signal of the latent iodine deficiency in pregnant mothers, which represents a serious risk for optimal brain development of neonates.

The aim of the study was to evaluate the percentage of neonates with screening TSH over 5 mU/ liter in individual regions of Slovakia in 2002. The percentage of the screening TSH above 5 was 4.78 – 4.31 – 3.94 in West, Central, and East Slovak region fulfilling the criterion of the mild iodine deficiency in neonates. Normal iodine status is in whole population. The difference was more obvious in smaller regions (counties). Comparing the map of Slovakia after percentage of neonatal TSH above 5 (data from 2002 year) to the map expressing the frequency of endemic goiter (data from 1953 year), the significant negative correlation has been found. The highest percentage TSH over 5 was in agricultural regions and in regions with heavy PCB environmental pollution. It seems to be possible that high TSH over 5 percentage reflects not only latent iodine deficiency, but it may be the signal of negative influence of various environmental pollutants to the fetal-maternal thyroidal function (nitrites, PCB, etc.).

Key words:
fetal hypothyreosis, screening of congenital hypothyreosis, neonatal TSH, iodine deficit


Autoři: S. Dluholucký 1,2;  M. Knapková 2;  M. Cibirová 2;  F. Hrubá 3
Působiště autorů: Klinika pre deti a dorost, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Banská Bystrica 1;  Skríningové centrum novorodencov SR, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Banská Bystrica 2;  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banská Bystrica 3
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2006; 61 (9): 524-529.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Podľa kritérií WHO a ICCIDD zvýšenie skríningovej hladiny neonatálneho TSH nad 5 mU/l u viac ako 3 % novorodencov v určitej oblasti signalizuje latentný deficit jódu u matiek, s rizikom negatívneho vplyvu na rozvoj vyšších nervových funkcií dieťaťa.

Cieľom práce bolo retrospektívne vyhodnotiť percento detí, u ktorých bolo skríningové TSH nad 5 mU/l podľa jednotlivých oblastí pri skríningu kongenitálnej hypotyreózy v roku 2002 na Slovensku. Podľa regiónov západ – stred – východ bolo percento výskytu TSH nad 5: 4,78–4,31–3,94 – čo splňa kritériá mierneho jódového deficitu, pri dostatku jódu v ostatnej populácii. Pri detailnejšej analýze podľa okresov sa rozdiely zvýraznili. Pri porovnaní s mapou oblastí endemickej strumy v 50-tich rokoch 20. storočia sa zistila takmer negatívna korelácia týchto veličín. Oblasti s vyšším percentom TSH nad 5 boli v okresoch prevážne poľnohospodárskych a v okresoch s vysokým PCB znečistením. Zdá sa, že TSH nad 5 mU/l môže odrážať latentný deficit jódu, ale môže byť tiež signálom zásahu rôznych environmentálnych polutantov do funkcie štítnej žľazy matky a plodu (nitrity, PCB a i.).

Kľúčové slová:
fetálna hypotyreóza, skríning kongenitálnej hypotyreózy, neonatálne TSH, jódový deficit


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 9

2006 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×