Polymorfizmus G-308A génu TNF u detí s nefrotickým syndrómom


TNF G-308A Polymorphism in Children with Nephrotic Syndrome

Pathogenesis of nephrotic syndrome (NS) in children is still unknown, recent data suggest involvement of T cell dysfunction with altered cytokine production. Several papers revealed increased production of TNF during the acute phase of NS as well as its relationship to the severity of the disease. The recent study paper was designed to characterize the association of single nucleotide polymorphism of the TNF gene in position -308 (TNF G-308A) with the natural course of NS in children. DNA samples were collected from 102 children (64 boys and 38 girls with NS aged 3–15 years (median 7 years) – 78 of them had NS sensitive to steroids (SSNS), while in the rest of the cases were resistant to steroid treatment (SRNS). There were no significant differences between the groups of children with SSNS and SRNS as to their sex, age and age at disease onset respectively. Prevalence of allele TNF -308A in the whole group of children with NS did not differ significantly from that in the control group (26.4% vs. 22.0%, n.s.). However, prevalence of allele TNF -308A was significantly higher in children with SRNS as compared to patients with SSNS (12/24, 50.0% vs. 15/78, 19.2%, OR: 4.2, ČI: 1.64–11.17, p <0.01) and the control group respectively. Our data, thus reveled an increased risk of developing SRNS in carriers of the TNF -308A allele and thus support previous data on the role of TNF in the course of childhood nephrotic syndrome. However, another prospective study of more patients should be performed to validate these results and their value to predict the pathological type of NS and the response of patients to steroid therapy.

Key words:
TNF, polymorphism, nephrotic syndrome


Autoři: L. Kovács;  Ľ. Podracká;  M. Hladík;  P. Geier
Působiště autorů: 2. Detská klinika LFUK a DFNsP, Bratislava prednosta prof. MUDr. L. Kovács, DrSc., MPH ;  1. detská klinika LF UJPŠ a DFN, Košice prednostka prof. MUDr. Ľ. Podracká, CSc. ;  Oddelenie pediatrickej anestéziológie a intenzívnej starostlivosti FNsP, Ostrava primár MUDr. M. Hladík ;  Detská klinika LF UP a FN, Olomouc prednosta prof. MUDr. V. Mihál, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2006; 61 (4): 186-189.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Patogenéza idiopatického nefrotického syndrómu (NS) u detí nie je zatiaľ dostatočne objasnená. Existujúce poznatky poukazujú na možnú dysfunkciu T lymfocytov so súčasnou alteráciou produkcie cytokínov imunitnými bunkami. Opakovane sa dokázala zvýšená tvorba TNF aj v akútnej fáze nefrotického syndrómu a novšie práce poukázali aj na závislosť medzi intenzitou tvorby TNF a závažnosťou priebehu NS u detí. V danej práci sa autori zamerali na zistenie, či jednonukleotidový polymorfizmus G/A v oblasti promótora génu TNF pri pozícii -308 (polymorfizmus TNF G-308A) môže byť rizikovým markerom vzniku nefrotického syndrómu rezistentného na steroidy u detí. Autori vyšetrili DNA u 102 detí (64 chlapcov a 38 dievčat) s nefrotickým syndrómom vo veku 3–15 rokov (medián 7 rokov) – 78 z nich malo nefrotický syndróm senzitívny na steroidy (SSNS), kým u ostatných 24 detí sa stav hodnotil ako NS rezistentný na steroidy (SRNS). Nezistili sa signifikantné rozdiely medzi skupinami pacientov so SSNS a SRNS, čo sa týka ich pohlavia, veku, resp. veku pri vzniku NS. Prevalencia alely TNF -308A u detí s NS sa neodlišovala signifikantne od kontrolnej skupiny (26,4 % vs. 22,0 %, n. s.). Situácia bola odlišná, keď sa porovnávala frekvencia alel v jednotlivých podskupinách detí podľa retrospektívne hodnoteného priebehu NS. U detí so SRNS sa zistila signifikantne vyššia frekvencia alely 2 v porovnaní so skupinou detí s SSNS (12/24, 50,0 % vs. 15/78, 19,2 %, OR: 4,2, ČI: 1,64–11,17, p <0,01) resp. s kontrolnou skupinou. Či sa polymorfizmus G308A génu TNF ukáže byť vhodným prognostickým indikátorom určujúcim patologický typ NS a odpoveď pacientov na terapiu steroidmi, treba overiť v ďalších prospektívnych štúdiách s väčším počtom pacientov.

Kľúčové slová:
TNF, polymorfizmus, nefrotický syndróm


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 4

2006 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×