Nízkodávková technika spirální CT plic v diagnostice metastatických ložiskových nálezů u dětí a v dorostovém věku


Low-dose Technique of Spiral CT of the Lungs in the Diagnostics of Metastatic Focal Findings in Children and Adolescents

Although primary malignant neoplasms in children and adolescents occur rarely, the detection of metastatic lung nodes of malignant tumors of soft or bone tissues belongs to routine observations. The study, dealing with their observation in the group of 26 children and 26 adolescents up to 19 years of age is based on 83 examinations performed by the technique of spiral CT with low-dose ionizing radiation (LDSCT). For the regulation of the amount of X-ray radiation the authors decreased the value of heating current on anode of the X-ray tube to 63mA. The decrease of the dose did not influence quality of the examination as well as image quality of the findings including the detection of nodes on the 3mm diameter. This procedure appears to be suitable for the examination of children and adolescents and may be recommended as a standard procedure.

Key words:
lung CT, children, adolescents, metastatic nodes, low dose of ionizing radiation


Autoři: S. Tůma 1;  J. Neuwirth 1;  E. Čumlivská 1;  J. Mališ 2;  J. Kybic 3;  J. Šanda 1;  M. Fricová-Poulová 1;  T. Adla 1;  M. Polovinčák 1
Působiště autorů: Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, Praha přednosta prof. MUDr. J. Neuwirth, CSc. 1;  Hematoonkologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha přednosta prof. MUDr. J. Starý, CSc. 2;  České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická, katedra kybernetiky, Praha vedoucí prof. Ing. V. Mařík, DrSc. 3
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2006; 61 (4): 179-185.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Zatímco primární zhoubné novotvary se v plicích dětí a v dorostovém věku objevují jen výjimečně, detekce metastatických plicních uzlů zhoubných novotvarů měkkých či kostních tkání patří k rutinnímu sledování. Studie, která se zabývá jejich sledováním v souboru 26 dětí a 26 mladistvých do 19 let věku, vychází z 83 vyšetření provedených technikou spirální CT s nízkou dávkou ionizujícího záření (LDSCT). K regulaci množství rentgenového záření byla snížena hodnota žhavicího proudu na anodě rentgenky na 63 mA. Snížení dávky neovlivnilo kvalitu vyšetření ani odečítatelnost nálezů včetně detekce uzlů o velikostech s průměrem 3 mm. Pro děti a mladistvé se proto zdá být uvedený způsob vyšetření vhodný a lze jej doporučit jako standardní postup.

Klíčová slova:
CT plic, děti, dorost, metastatické uzly, nízká dávka ionizujícího záření


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 4

2006 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se