Sledovanie dopplerovských parametrov prúdenia krvi v a. pericallosa u novorodencov s hydrocefalom pred drenážnym výkonom a po drenážnom výkone


Assessment of Doppler Parameters of Blood Flow in A. Pericallosa in Newborns with Hydrocephalus before and after Drainage Procedure

Objective:
The evaluation of selected parameters of brain circulation in newborns with hydrocephalus before and after drainage procedure by transcranial Doppler sonography.

Patients and methods:
The parameters of Doppler curve in a. pericallosa were compared in the group of 15 newborns (11 boys, 4 girls).

Results:
The comparison of Doppler parameters before and after drainage operation showed the changes in values of RI 0.87 ± 0.10 vs. 0.66 ± 0.07 (p <0.0001) and Vend 5.08 ± 4.40 cm/s vs. 13.54 ± 6.12 cm/s (p <0.0001). The values of Vsyst 38.24 ± 10.83 cm/s vs. 38.87 ± 14.91 cm/s were not changed (p >0.05). In an assessment of morphological changes the authors found significant decrease in the size of lateral ventricles (p <0.01) and also third ventricle (p <0.0001) after drainage procedure.

Conclusion:
The significant decrease of RI was presented in newborns with hydrocephalus after successful drainage procedure and it was caused by increased end-diastolic flow velocity (Vend) without change in peak systolic flow velocity (Vsyst). The observed values of parameters of Doppler curve in a. pericallosa were in normal range after drainage procedure. Method is applicable to monitoring of effectiveness of surgical intervention.

Key words:
newborn, hydrocephalus, Doppler sonography


Autoři: B. Kolarovszki 1;  M. Zibolen 2;  J. De Riggo 1;  K. Maťašová 2;  J. Šutovský 1;  M. Čiljak 2;  H. Kolarovszká 2
Působiště autorů: Neurochirurgická klinika JLF UK a MFN, Martin primár MUDr. J. De Riggo, PhD. 1;  Neonatologická klinika JLF UK a MFN, Martin prednosta prof. MUDr. M. Zibolen, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2006; 61 (11): 627-632.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cieľ:
Hodnotenie vybraných parametrov charakterizujúcich mozgovú cirkuláciu novorodencov s hydrocefalom pred drenážnym výkonom a po drenážnom výkone pomocou transkraniálnej dopplerovskej sonografie.

Pacienti a metodika:
Porovnali sa vybrané parametre dopplerovskej krivky prúdenia krvi v a. pericallosa v skupine 15 novorodencov (11 chlapcov, 4 dievčatá).

Výsledky:
Porovnanie parametrov dopplerovskej krivky vykazovalo pred operačným výkonom a po ňom zmeny v hodnotách RI 0,87 ± 0,10 vs. 0,66 ± 0,07 (p <0,0001) a Vend 5,08 ± 4,40 cm/s vs. 13,54 ± 6,12 cm/s (p <0,0001). Hodnoty Vsyst 38,24 ± 10,83 cm/s vs. 38,87 ± 14,91 cm/s sa nemenili (p >0,05). Pri hodnotení morfologických zmien autori zaznamenali po drenážnom výkone významné zmenšenie šírky postranných komôr (p <0,01) ako aj III. mozgovej komory (p <0,0001).

Záver:
U novorodencov s hydrocefalom bol po úspešnom drenážnom výkone zaznamenaný významný pokles hodnoty indexu rezistencie (RI) vyvolaný vzostupom rýchlosti prúdenia krvi na konci diastoly (Vend) bez zmeny maximálnej systolickej rýchlosti (Vsyst). Sledované hodnoty parametrov dopplerovskej krivky v a. pericallosa boli po drenážnom výkone v medziach normy. Metóda je vhodná na sledovanie úspešnosti chirurgickej intervencie.

Kľúčové slová:
novorodenec, hydrocefalus, dopplerovská sonografia


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 11

2006 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více