Dôsledky reentry tachykardie prítomnej počas vnútromaternicového vývoja a v novorodeneckom období


Sequelae of Reentry of Tachycardia during Intrauterine Development and in the Newborn Period

Introduction:
Supraventricular paroxysmal tachycardia (SPT) in a fetus and newborn represent a group of tachycardia with different mechanism of origin, clinical symptoms and different prognosis. If SPT occurs during the intrauterine development it may results in severe multiorgan failure. These conditions may be treated during the pregnancy. If the therapy fails, abortion is indicated. If manifested at the newborn age, the extent of complications is directly proportional to the duration of paroxysms of tachycardia.

Patients and methods:
The authors present 4 patients determined prenatally (2 patients) and postnatally (2 patients) hospitalized at the Ward for Pathological Newborns, 1st Clinic of Medical Faculty, UK in Bratislava in the period of October 2002 till November 2003.

Results:
In two patients SPT became manifest prenatally in an intrauterine picture of multiorgan failure and hydrops of the fetus on the basis of a severe heart failure. In two patients it became manifest after birth with a typical picture of reentry tachycardia. It was manageable by vagus maneuvers and administration of adenosine. The patients were gradually treated with a complex anti-arrhythmic therapy.

Conclusion:
The authors discuss the modes of intrauterine modulation of the patient’s condition in severe tachyarrhythmia. The attention is drawn to the need of termination of pregnancy in unsuccessful medication treatment of tachyarrhythmia. When manifested in the newborn period of life, various complications as well as prognosis of the patients are directly proportional to the duration of paroxysms of tachycardia.

Key words:
reentry tachycardia, newborn, complications


Autoři: I. Brucknerová 1;  V. Milovský 2;  E. Franková 1;  M. Benedeková 1
Působiště autorů: I. detská klinika LFUK a DFNsP, Bratislava prednostka doc. MUDr. M. Benedeková, PhD., mim. prof. 1;  Detské kardiocentrum, Bratislava prednosta doc. MUDr. J. Mašura, PhD 2
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2006; 61 (11): 641-644.
Kategorie: Kazuistika

Souhrn

Úvod:
Supraventrikulárne paroxyzmálne tachykardie (SPT) u plodu a novorodenca predstavujú skupinu tachykardií s rôznym mechanizmom vzniku, klinickými symptómami a s rôznou prognózou. Ak sa SPT objaví počas vnútromaternicového vývoja, môže viesť k ťažkému multiorgánovému zlyhaniu. Počas tehotenstva je možné ich medikamentózne liečiť. Ak je liečba neúspešná, je indikované prerušenie tehotenstva. Pri manifestácii v novorodeneckom veku je rozsah komplikácií priamo úmerný dĺžke trvania paroxyzmu tachykardie.

Pacienti a metodika:
Autori prezentujú 4 pacientov so SPT, zistenou prenatálne (2 pacienti) a postnatálne (2 pacienti) hospitalizovaných na Oddelení patologických novorodencov I. detskej kliniky LFUK v Bratislave v období od októbra 2002 do novembra 2003.

Výsledky:
U 2 pacientov sa SPT manifestovala prenatálne intrauterinným obrazom multiorgánového zlyhania a hydropsu plodu na podklade ťažkého srdcového zlyhania. U 2 pacientov sa manifestovala postnatálne s typickým obrazom paroxyzmu reentry tachykardie. Bola zvládnutá vagovými manévrami a podaním adenozínu. Pacienti boli postupne nastavení na komplexnú antiarytmickú liečbu.

Záver:
Autori diskutujú o spôsoboch vnútromaternicového ovplyvnenia stavu pacientov pri závažných tachyarytmiách. Upozorňujú na potrebu akútneho ukončenia tehotenstva pri neúspešnom medikamentóznom ovplyvnení tachyarytmie. Pri manifestácii v novorodeneckom veku rôzne komplikácie, ako aj prognóza pacientov sú priamo úmerné dĺžke trvania paroxyzmu tachykardie.

Kľúčové slová:
reentry tachykardia, novorodenec, komplikácie


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 11

2006 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×