Niektoré biochemické prejavy oxidačného stresu u asfyktických novorodencov


Some Biochemical Manifestations of Oxidation Stress in Asphyxia Newborns

Introduction:
The knowledge of reactions of the organism to birth as a stress situation enables to recognize and threatening asphyxia, which is one of the leading causes of perinatal morbidity and mortality.

Objective:
The determination of values of total antioxidation status (TAS) and malondialdehyde (MDA) in healthy newborns delivered at term on day one and five of life and their comparison with a group of asphyxia newborns delivered at term (DAN).

Patients a methods:
The group of patients consisted of 15 healthy newborns delivered at term and (DZN) and 24 asphyxia newborns (DAN) delivered at term as well. In both groups of patients the authors determined the TAS and MDA values.

Results:
Reference values for TAS in DZN on day 1 of life were 0.52 ± 0.03 mmol/l and on day 5 of life 0.49 ± 0.04 mmol/l and for MDA on day 1 of life 0.72 ± 0.07 μmol/l and on day 5 of life 1.08 ± 0.09 μmol/l. In the DAN group the authors determined the values for TAS as 1.1 ± 0.08/0.98 ± 0.08 mmol/l and for MDA 2.08 ± 0.22/2.21 ± 0.34 μmol/l.

Conclusion:
MDA is the actual reflection of presently proceeding lipid peroxidation. The authors confirmed statistically significantly increased levels of MDA on day 1 and 5 of life in the DAN group (**p≤0.01) as compared with the DZN group. TAS is a real value of the amount of antioxidant compounds in the DZN organism. A surprisingly significant increase in the TAS values in the DAN group (**p≤0.01) on day 1 and 5 of life could indicate a certain ability of DNA to prevent disorder in the balance of overproduction of MDA and antioxidants. The establishment of values of TAS could be foundation of application of antioxidants in the treatment of asphyxia in the future.

Key words:
asphyxia, newborn, total antioxidant status, malondialdehyde


Autoři: I. Brucknerová 1;  I. Pecháň 2;  K. Holomáň 3;  E. Bieliková 3;  A. Kostrová 3;  M. Benedeková 1
Působiště autorů: I. detská klinika LFUK a DFNsP, Bratislava prednostka doc. MUDr. M. Benedeková, PhD., mim. prof. 1;  Oddelenie klinickej biochémie, SÚSCH, Bratislava vedúci prof. MUDr. I. Pecháň, DrSc. 2;  II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a FNsP, Bratislava prednosta prof. MUDr. K. Holomáň, PhD. 3
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2006; 61 (11): 633-636.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Spoznanie reakcie organizmu novorodenca na pôrod ako stresovú situáciu nám pomôže včas spoznať hroziacu asfyxiu, ktorá je jednou z hlavných príčin perinatálnej morbidity a mortality.

Cieľ:
Stanovenie hodnôt celkovej antioxidačnej kapacity (TAS) a malondialdehydu (MDA) u donosených zdravých novorodencov na 1. a 5. deň života a ich porovnanie so skupinou asfyktických donosených novorodencov (DAN).

Pacienti a metodika:
Súbor pacientov tvorilo 15 donosených zdravých novorodencov (DZN) a 24 donosených asfyktických novorodencov (DAN). V oboch skupinách pacientov autori na 1. a 5. deň života stanovili hodnoty TAS a MDA.

Výsledky:
Referenčné hodnoty pre TAS u DZN na 1. deň života boli 0,52 ± 0,03 mmol/l a na 5. deň života 0,49 ± 0,04 mmol/l a pre MDA na 1. deň života 0,72 ± 0,07 μmol/l a na 5. deň života 1,08 ± 0,09 μmol/l. V skupine DAN na 1./5. deň života namerali hodnoty pre TAS 1,1 ± 0,08/0,98 ± 0,08 mmol/l a pre MDA 2,08 ± 0,22/2,21 ± 0,34 μmol/l.

Záver:
MDA je aktuálnym odrazom prítomnosti prebiehajúceho procesu lipoperoxidácie. Autori potvrdili štatisticky významné zvýšenie hodnôt MDA na 1. a 5. deň života v skupine DAN (**p≤0,01) v porovnaní so skupinou DZN. TAS je reálnou hodnotou množstva antioxidačných látok v organizme DZN. Prekvapujúco štatisticky významné zvýšenie hodnoty TAS v skupine DAN (**p≤0,01) na 1. a 5. deň života by mohlo poukazovať na určitú schopnosť DAN zabrániť narušeniu rovnováhy medzi nadprodukciou MDA a antioxidantmi. Zistenie referenčných hodnôt pre TAS môže byť v budúcnosti východiskom pre využitie antioxidantov v liečbe asfyxie.

Kľúčové slová:
asfyxia, novorodenec, celkový antioxidačný status, malondialdehyd


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 11

2006 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×