Nositelé mutací NBS1 genu mezi pacienty dětské onkologie


Tumor Supressor Gene NBS1 among Children Patients with Malignancies

NBS1 is tumor supressor gene and in slavic population are two mutations in exon 6 (657del5 and R215W)common. Increased cancer risk in adult heterozygotes was repeatedly reported. Hyperradiosensitivity of NBScarriers should be respected for prevention of malignant tumors. Prevention of secondary tumor was motivationfor the detection NBS heterozygotes in children patients with tumors. Authors have found among 688 patients ofpediatric oncology 4 heterozygotes of mutation 657del5 and 3 carries of R215W mutation. The difference betweenthese findings and populations data (occurrence 657del5 in newborn 1:165) is not significant, the difference inoccurrence R215W mutation in our patients and in population is significant (occurrence R215W in newborn 1:234)and more data is necessary for knowledge of role NBS1 mutation in cancerogenesis in childhood. Oncologicalcontrol system wasmodified in all 7 detectedNBS heterozygotes andXray investigation were replaces with anothermethod without ionising radiation.

Key words:
tumor supressor gene NBS1, slavic mutations 657del5 and R215W, NBS heterozygotes amongchildren patients with malignancies


Autoři: E. Seemanová 1;  J. Koutecký 2;  J. Radvanská 2;  J. Starý 3;  P. Seeman 4;  K. Gebertová 1;  R. Varon 5;  K. Sperling 5
Působiště autorů: Oddělení klinické genetiky Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK, FN Motol, Praha1 vedoucí MUDr. M. Havlovicová Klinika dětské onkologie 2. LF UK, FN Motol, Praha2 přednosta prof. MUDr. J. Koutecký, DrSc. Hematoonkologické oddělení 2. dětské klinik 5
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2004; (5): 242-245.
Kategorie: Články

Souhrn

NBS1 je tumor supresorový gen, jehož 2 mutace v exonu 6 (657del5 a R215W) se nejčastěji vyskytují veslovanské populaci. Výskyt maligních tumorů u dospělých heterozygotů 657del5 mutace byl opakovaně nalezenv rodinách pacientů s Nijmegen breakage syndromem. Hyperradiosenzitivita nositelů NBS mutací dovolujeprevenci manifestace tumorů důslednou ochranou před mutageny, především ionizačním zářením u homozygotůi heterozygotů. Možnost účinné prevence sekundárních nádorů byla motivací ke sledování výskytu mutací NBSgenu mezi dětskými onkologickými pacienty. Celkem bylo u 688 pacientů dětské onkologické kliniky provedenovyšetření 657del5mutace a nalezeny byly 4 heterozygotní pacientky (1:170). V SRN byla vyšetřenamutace R215Wu 392 pacientů s malignitami a heterozygotie byla zjištěna u 3 z nich (1:130). Mezi 989 novorozenci narozenýmiv České republice před 20 lety jsme zjistili 657del5mutaci u 6 z nich (1:165).U 471 z nich byla vyšetřena přítomnostR215W mutace a u 2 potvrzena heterozygotie (1:234). Rozdíly mezi frekvencí NBS heterozygotů v populaci a mezipacienty dětské onkologie jsou na hranici statistické významnosti, rozšíření souboru je z preventivních důvodůplánováno a může přinést ověřenou informaci, zda se mutace v tumor supresorovém genu NBS1 podílejí již oddětství na vzniku maligních tumorů. U všech 7 zjištěných pacientek heterozygotních pro mutace v NBS1 genu bylomodifikováno schéma onkologických kontrol a rentgenová vyšetření nahrazena jinými bez ionizační zátěže.

Klíčová slova:
tumor supresorový gen NBS1, slovanská mutace 657del5 a R215W, výskyt heterozygotů mezidětskými pacienty léčenými pro maligní tumor

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2004 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se