Histologické nálezy u dětí s hydronefrózou


Histological Findings in Children with Hydronephrosis

Since the introduction of prenatal and postnatal examination of the kidneys there háve been increasing numbers of children with the diagnosis of renal pelvic dilatation. There is still no simple test, which would differentiate non-obstruction hydronephrosis, where a conservative proceduře is possible, from obstruction, which requires a surgical solution. The dynamic scintigraphy of the kidneys is ušed for the demonstration of obstruction. A decrease of relative function of the affected kidney below 40% is considered to pro ve the obstruction as well as an obstruction shape of nephrographic curve. The aim of this work was to compare histological findings in children operated on hydronephrosis with preoperation examinations.Fifty children, who háve been operated on hydronephrosis at the Urological Clinic of Faculty Hospital in Olomouc in the years 2000 - 2003, entered the study. Children with associated anomalies (vesicoureteral reflux, megaurether) were excluded. A wedge-shaped biopsy of the kidney was performed during the operation and the sampled obtained was examined by histology. The findings were categorised into four histological groups according to Zhang.A normál histological finding was found in four out of 50 surgically treated children, mild histological findings were in 15 of them, medium severe changes were in 24 subjects and severe morphological findings were in seven patients. In the 24 patients with medium severe changes, only five subjects suffered from decreased relative function of the kidney. The examination in the other subjects revealed function within physiological values. The obstruction type of the curve was in about the samé frequency in children with mild histological changes and in those with severe defect. A repeated ultrasonography proved to be a relatively sensitive examination as well as progressed reduction of parenchyma.Conclusion: A relative decrease of kidney function during scintigraphic examination occurs almost exclusively in patients with a severe defect of the kidney. This kind of examination does not reveal patients, whose relative function is still normál, but a histologically demonstrable irreversible defect of kidney parenchyma is already present.

Key words:
hydronephrosis, dynamic scintigraphy, tubulointerstitial fibrosis, glomerulosclerosis


Autoři: P. Geier 1;  O. Šmakal 2;  T. Tichý 3;  K. Michálková 4;  H. Flögelová 4;  P. Skýpalová 3
Působiště autorů: Dětská klinika FN a LF UP, Olomouc1 přednosta prof. MUDr. V. Mihál, CSc. Urologická klinika FN a LF UP, Olomouc2 přednosta doc. MUDr. F. Záťura Ústav patologie FN a LF UP, Olomouc přednosta prof. MUDr. Z. Kolář, CSc. Radiologická klinika FN a LF UP, Olomo
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2004; (3): 123-127.
Kategorie: Články

Souhrn

Se zavedením prenatálního i postnatálního ultrazvukového vyšetření ledvin stoupá počet dětí s diagnostikovanou dilatací kalichopánvičkového systému. Přitom v současné době neexistuje jednoduchý test, který by odlišil neobstrukční hydronefrózu, u které je možný konzervativní postup, od obstrukce, která vyžaduje chirurgické řešení. K diagnostice obstrukce se používá vyšetření dynamickou scintigrafií ledvin. Za průkaz obstrukce je považováno snížení relativní funkce postižené ledviny pod 40 % a obstrukční tvar nefrografické křivky. Cílem této práce bylo porovnat histologické nálezy u dětí operovaných pro hydronefrózu s předoperačními vyšetřeními.Do studie bylo zařazeno 50 dětí, které byly operovány na Urologické klinice Fakultní nemocnice v Olomouci v letech 2000 - 2003 pro hydronefrózu. Vyloučeny byly děti s přidruženými anomáliemi (vezikoureterální reflux, megaureter). Peroperačně jim byla provedena klínovitá biopsie ledviny a získaný vzorek byl vyšetřen histologicky. Nálezy byly rozděleny do 4 histologických skupin podle Zhanga.Z 50 operovaných dětí 4 měly normální histologicky nález, 15 mírné morfologické změny, 24 středně těžké změny a 7 pacientů mělo těžké morfologické změny. Z 24 pacientů se středně těžkými morfologickými změnami pouze 5 mělo sníženou relativní funkci ledviny. U ostatních bylo toto vyšetření ještě v mezích normy. Obstrukční typ křivky se nacházel přibližně stejně často u dětí s mírnými histologickými změnami jako u těch se závažným poškozením. Jako poměrně citlivé vyšetření se ukazuje opakované ultrazvukové vyšetření a progrese redukce parenchymu.Závěr: Relativní pokles funkce ledviny při scintigrafickém vyšetření nacházíme téměř výhradně u pacientů s těžkým poškozením ledviny. Toto vyšetření neodhalí řadu pacientů, kteří mají ještě relativní funkci normální, ale současně již histologicky prokazatelné ireverzibilní poškození ledvinného parenchymu.

Klíčová slova:
hydronefróza, dynamická scintigrafie, tubulointersticiální fibróza, glomeruloskleróza

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se