Vliv časné aplikace hydrokortizonu na krevní tlak u novorozencůextrémně nízké porodní hmotnosti


The Effect of the Early Hydrocortisone Administration on the Blood Pressure in ExtremelyLow BirthWeight Infants

Objectives:
In the submitted study the author evaluates the effect of the early hydrocortisone applicationimmediately after birth on the blood pressure in the premature infants of the birth weight under 1000 g. At thesame time an impact of the early hydrocortisone application on the dose of dopamine given to the newborns afterbirth is questioned. The study also investigates earlymorbidity andmortality (periventricular leucomalatia, exitus,intraventricular haemorrhage).Design of study: Retrospective analysis.Subject: 64 premature infants ELBW of birth weight under 1000 g, born from 1998 to 2000.Results: During the first 48 hours of life, the premature newborns exposed to hydrocortisone had higher meanblood pressure in 21 time episodes from 24 than newborns in the control group (P < 0.01). A significant differencein the minimal level of mean blood pressure during the first 24 hours was found, the treated group having highervalues (P = 0.033). In these both groups approximately the same dose of dopamine was given. The frequency of theintraventricular haemorrhages was 2/34 (5.9%) in treated group and 6/30 (20.0%) in non-treated group, notreaching statistical significance (P > 0.05). Mortality was significantly lower in the exposed group 6/34 (17.6%),compared with 13/30 (43.3%) (P = 0.049). The periventricular leucomalatia incidence was 1/34 (2.9%) in the groupof treated infants and 1/30 (3.3%) in the group of non-treated (P > 0.05).Conclusion: A significant hydrocortisone effect on the absolute blood pressure values was found. No differencewas observed in the dopamine dose in both groups of infants. The infants in the hydrocortisone group presenteda significantly lower mortality than infants in the non-hydrocortisone group.Abbreviations: ELBW, extremely low birth weight infants.

Key words:
hydrocortisone, dopamine, blood pressure, extremely low birth weight infants


Autoři: T. Juren
Působiště autorů: Neonatologické oddělení, FN Brno primář MUDr. I. Borek
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (9): 546-551.
Kategorie: Články

Souhrn

Hlavní cíl:
Prokázat, zda časná aplikace hydrokortizonu ihned po narození ovlivní krevní tlak u předčasněnarozených novorozenců s porodní hmotností pod 1000 g.Vedlejší cíle: Určit, zda jemnožství podaného dopaminu ovlivněno včasnou aplikací hydrokortizonu, zhodnotitovlivnění časné morbidity (periventrikulární leukomalacie, exitus, IV. stupeň intraventrikulárního krvácení)včasnou aplikací hydrokortizonu.Typ studie: retrospektivní.Místo: Fakultní nemocnice Brno, Porodnice Obilní trh 11.Subjekt studie: 64 novorozenců extrémně nízké porodní hmotnosti (NENPH) s porodní hmotností do 1000 g,narozených v letech 1998 až 2000.Výsledky: Během prvních 48 hodin života měly děti, jimž se aplikoval hydrokortizon, vyšší průměrný středníkrevní tlak v 21 ze 24 sledovaných časových úseků než děti, které tento lék nedostávaly (p < 0,01). Byl zaznamenánvýznamný rozdíl minimálních hodnot středního arteriálního tlaku během prvních 24 hodin, a to ve prospěch léčenéskupiny (p = 0,033). Děti v obou skupinách dostávaly přibližně stejnou dávku dopaminu. Incidence intraventrikulárníhokrvácení byla 2/34 (5,9 %) ve skupině léčené hydrokortizonem a 6/30 (20,0 %) v neléčené, což na 5%hladině významnosti není významné (p > 0,05). Incidence periventrikulární leukomalacie byla 1/34 (2,9 %) veskupině léčené hydrokortizonem a 1/30 (3,3 %) v neléčené (p > 0,05).Kexitu došlo v léčené skupině u 6/34 (17,6 %),v neléčené u 13/30 (43,3 %) novorozenců (p = 0,049).Závěr: Podařilo se prokázat významný vliv hydrokortizonu na výši středního krevního tlaku v průběhu prvních48 hodin po narození. Nebylo prokázáno, že děti léčené hydrokortizonem dostávalyméně dopaminu než děti, kteréhydrokortizon nedostávaly. Děti léčené hydrokortizonem měly signifikantně nižší úmrtnost.

Klíčová slova:
hydrokortizon, dopamin, krevní tlak, novorozenci extrémně nízké porodní hmotnosti

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2003 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se