Prevence dětských úrazů v České republice - dvacetileté zkušenosti


Prevention of Children’s Injuries in the Czech Republic - Twenty Years of Experience

The study deals with development in the prevention of children’s injuries in the Czech Republic over the lasttwenty years. Injuries represent the most serious public-health problem of the child age. Injuries occupy the firstposition in the causes of child mortality and their medical, social, psychological and economic consequences areenormous. The evolution of prevention in the Czech Republic was preceded by isolated activities of enthusiasts anda certain success was recently reached. A working group dealing with the problems of children’s injuries wasfounded at the Pediatric Society of Czech Medical Society J.E.P.; Center of Epidemiology and Child InjuryPrevention was founded; epidemiological studies were started and the World Health Organization Project - SafeCommunity, aimed at injury prevention at the community level began to evolve. The problem of injury preventionbecame a part of postgraduate education of medical personnel. The originally isolated activities graduallydeveloped into interdisciplinary collaboration and reached a national level within the framework of National Dayswithout Injuries.

Key words:
children’s injuries, prevention, development


Autoři: M. Grivna
Působiště autorů: Centrum epidemiologie a prevence dětských úrazů při Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK, Praha vedoucí MUDr. M. Grivna, CSc., MPH
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (9): 587-590.
Kategorie: Články

Souhrn

Studie se zabývá vývojem prevence dětských úrazů v posledních dvaceti letech v České republice. Úrazy jsounejzávažnějším veřejně-zdravotnickým problémem dětského věku. Jsou na prvním místě v příčinách úmrtnostidětí a jejich zdravotnické, sociální, psychologické i ekonomické důsledky jsou enormní. Vývoj prevence v ČRnavazuje na izolované aktivity nadšenců a zaznamenal v posledním období jistý úspěch. Byla založena pracovnískupina České pediatrické společnosti ČLS JEP, zabývající se problematikou dětských úrazů; vzniklo Centrumepidemiologie a prevence dětských úrazů; byly zahájeny epidemiologické studie a začal se rozvíjet projekt Světovézdravotnické organizace - Bezpečná komunita, zaměřený na prevenci úrazů na komunitní úrovni. Problematikaúrazové prevence se stala součástí pre- i postgraduálního vzdělávání zdravotnických pracovníků. Počátečníizolované aktivity postupně dospěly k mezioborové spolupráci a v podobě Národních dnů bez úrazů dosáhlyi národní úrovně.

Klíčová slova:
dětské úrazy, prevence, vývoj

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2003 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se