Arteriální hypertenze v dětském věku


Arterial Hypertension in Childhood

Arterial hypertension is one of the main risk factors of cardiovascular diseases. The prevalence of hypertensionin childhood is app. 1%. The etiology of hypertension in childhood differs considerably to the adult population -secondary forms of hypertension are more common than the primary form. In general, the younger the child andthe higher the blood pressure, the more probably is a secondary form of hypertension. Severe forms of hypertensionare usually secondary, on contrary the borderline and mild forms of hypertension, especially in adolescents areusually primary. The most common causes of secondary hypertension are renal diseases (renoparenchymal orrenovascular). Cardiac diseases and endocrinopathies are less frequent causes of secondary hypertension. Eachchild with hypertension has to be carefully investigated, the extent of the investigations depends on the age of thechild and severity of hypertension. The main task for the investigation is to exclude or reveal a secondary form ofhypertension, which could be causally treated. Treatment of hypertension is non-pharmacological and pharmacological.

Key words:
arterial hypertension, blood pressure, children


Autoři: T. Seeman;  J. Dušek;  J. Janda
Působiště autorů: I. dětská klinika 2. LF UK a FN Motol, Prahapřednosta doc. MUDr. J. Janda, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (9): 566-578.
Kategorie: Články

Souhrn

Arteriální hypertenze je jedním z hlavních rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění, která jsounejčastější příčinou úmrtí v dospělosti. Prevalence hypertenze v dětském věku je asi 1%. Příčiny hypertenze u dětíse výrazně liší od dospělé populace - u dětí převažují sekundární formy hypertenze. Obecně platí, že čím nižší jevěk dítěte a čím závažnější je hypertenze, tím pravděpodobnější je sekundární forma hypertenze. Závažnějšíhypertenze bývají většinou sekundární, u adolescentů a pacientů s hraničními formami hypertenze je naopaknejčastější příčinou primární hypertenze. Nejčastější příčinou sekundární hypertenze u dětí jsou onemocněníledvin (renoparenchymatózní nebo renovaskulární), méně častá jsou onemocnění srdce a endokrinopatie. Každédítě s hypertenzí musí být pečlivě vyšetřeno, rozsah vyšetření závisí na věku dítěte a závažnosti hypertenze.Hlavním cílem vyšetření je snaha odhalit možnou sekundární formu hypertenze a tím umožnit kauzální léčbu.Léčba hypertenze zahrnuje nefarmakologická opatření a farmakologickou terapii.

Klíčová slova:
arteriální hypertenze, krevní tlak, děti

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2003 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se