Novorozenecké nádory


Neonatal Neoplasms

In this report authors describe malignant neoplasms diagnosed in newborns

Key words:

neonatal neoplasms, diagnosis, treatment, outcome


Autoři: J. Válková 1;  L. Šrámková 2;  V. Šmelhaus 1;  M. Černý 3;  R. Kodet 4;  V. Švábová 5;  M. Cháňová 1;  J. Starý 2;  J. Koutecký 1
Působiště autorů: Klinika dětské onkologie 2. LF UK a FN Motol, Praha1 přednosta prof. MUDr. J. Koutecký. DrSc. II. dětská klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha2 přednosta prof. MUDr. J. Vavřinec, DrSc. Novorozenecké oddělení, Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Mo
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (8): 478-483.
Kategorie: Články

Souhrn

Ve sdělení autoři informují o nádorech novorozenců, které léčili v letech 1990 - 2000 na Klinice dětské onkologiea hematologickém oddělení II. dětské kliniky FN Motol. V tomto období u 21 pacientů (9 chlapců a 12 dívek)prokázali maligní onemocnění - 11krát neuroblastom, 5krát germinální nádor/teratom, 2krát retinoblastom, 1krátalveolární rabdomyosarkom, 1krát kongenitální fibrosarkom a 1krát akutní lymfoblastickou leukémii. Diagnózunádorového onemocnění stanovili v rozmezí 1 - 8 dní po porodu (průměr 2 dny). Jen u jednoho pacienta byl najiném pracovišti alveolární rabdomyosarkom považován za diseminovanou hemangiomatózu. Správnou diagnózuautoři stanovili až za 41 dní. Terapie: jedenáct pacientů léčili jen radikální operací (7krát neuroblastom, 3krátsakrokokcygeální teratom, 1krát kongenitální fibrosarkom). Adjuvantní chemoterapii po předchozí operaciaplikovali šesti pacientům (4krát neuroblastom, 2krát terminální nádor). Dvěma pacientům s retinoblastomempodali chemoterapii současně s lokální terapií laserem a kryoabrazí. Radioterapie byla nezbytná dvakrát (jednourecidiva neuroblastomu a jednou progrese retinoblastomu). Megachemoterapii s autologní transplantací hematopoetickýchprogenitorových buněk autoři podali jedné pacientce při recidivě germinálního nádoru. Celkováodpověď na léčbu: 15 pacientů (71 %) žije v kompletní remisi onemocnění, tři pacienti zemřeli (2krát progresezákladního onemocnění a 1krát pneumonitida indukovaná cytostatiky). Tři pacienti (15 %) se ztratili z evidence.Doba sledování je 1 den - 134 měsíců (průměr 67 měsíců). Zvýšený výskyt prenatálních rizikových faktorů anivrozených vývojových vad autoři v souboru nezaznamenali. Genetickou zátěž v rodině prokázali u dvou pacientůs retinoblastomem.

Klíčová slova:
novorozenecké nádory, diagnostika, terapie, výsledky

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2003 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se