Hybridní gen TEL/AML1 asociovaný s akutní leukémií vznikáv průběhu normálního fetálního vývoje a je detekovatelnýv pupečníkových krvích zdravých novorozenců


Acute Leukaemia Associated Hybrid Gene TEL/AML1 is Generated During Normal Foetal Developmentand Can Be Detected in Cord Blood of Healthy Newborns

Pre-natal origin of acute lymphoblastic leukaemia in children has been recently confirmed. The evidencecomprises the clonality studies of concordant leukaemias in monozygotic twins and several cases of backtrackingof leukaemic cell markers back to the material from the peri-natal period of life. These findings confirm that moreevents are necessary for the origin of acute leukaemia and lay the first event into the period of pre-natal life at leastin some types of leukaemia. This study concentrated on the detection ofmRNA of the TEL/AML1 hybrid gene thatis found in almost one quarter of all patients with acute lymphoblastic leukaemia. The origin of TEL/AML1 wasrecently attributed to the first leukaemogenic event. Authors analysed a total of 298 cord blood samples fromhealthy newborns and in 8 cases they identified TEL/AML1 positivity using (quantitative) reverse-transcriptasepolymerase chain reaction. Authors found positivity also in one of 12 foetal haematopoietic tissues tested. In onecase, they confirmed TEL/AML1positivity by fluorescent in situ hybridisation. In vitro experiments using cell linesand healthy donors cells did not confirm the hypothesis that TEL/AML1 fusion can originate due to apoptogenicstimuli during the period between the samples were taken and processed. These results demonstrate thatTEL/AML1-positive cells can be detected at birth and that the frequency of this finding is forty times higher thantotal cumulative probability for these children to develop TEL/AML1-positive leukaemia.

Key words:
paediatric acute lymphoblastic leukaemia, cord blood, TEL/AML1


Autoři: J. Trka 1,2;  J. Zuna 1,2;  O. Hrušák 1,3;  Z. Zemanová 4;  K. Mužíková 1,2;  .........
Působiště autorů: CLIP (Childhood Leukaemia Investigation Prague)1 II. dětská klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha2 přednosta prof. MUDr. J. Vavřinec, DrSc. Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol, Praha3přednostka prof. MUDr. J. Bartůňková, DrSc. Ústav klinické biochemie a lab
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (8): 471-477.
Kategorie: Články

Souhrn

Hypotéza, že (pre-)leukemický klon buněk dětské akutní lymfoblastické leukémie může vznikat v průběhuprenatálního života, byla nedávno potvrzena. Důkazy byly podány pomocí studií klonality u leukémií monozygotníchdvojčat a v několika případech pomocí zpětného sledování markeru leukemických buněk do materiálupocházejícího z perinatálního období života pacientů. Tyto nálezy potvrzují vícezásahový model vzniku leukémiea kladou okamžik prvního zásahu (alespoň u některých typů leukémií) do prenatálního života. Autoři se ve studiizaměřili na detekcimRNAhybridního genu TEL/AML1, který je nalézán téměř u čtvrtiny všech dětských pacientůs akutní lymfoblastickou leukémií a jehož vznik by mohl být důsledkem tohoto prvního zásahu. Vyšetřili celkem298 vzorků pupečníkové krve zdravých novorozenců a celkem v 8 případech (

Klíčová slova:
dětská akutní lymfoblastická leukémie, pupečníková krev, TEL/AML1

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2003 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se