Věnují se vzdělanější otcové svým dětem více?


Do Fathers with Higher Education Pay More Attention to Their Children?

The aim of the study was to find out whether or not the education, job and working demands of the fathersreflect themselves on their relationship to child and on their common activities. This research has been made inthe frame of ELSPAC project.ELSPAC (European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood) is held under the protection of WHO inseveral European countries. Set is created by children born within the years 1991 and 1992 with permanenthabitation in Brno (Czech Republic). Authors had at our disposal information about common activities of 3034five years old children and their fathers.The connection between both the extent and types of common activities of fathers and children and the level ofgained education of father was proved. The university educated fathers proved themselves in average as morecaring, they especially read more to their children. In many weekend activities, the extent of time spent with theirchildren was comparable with that of fathers with high school education, whose working time was shortest inaverage (moreover they don’t work at the weekends and in the nights). Authors can therefore suppose that fatherswith university education are trying - especially during the working days - to compensate their working load. Thefathers with basic education were relatively the most passive in common activities with their children (except forthe preparation of food). The relation between common activities and father’s employment, extent of his workingload, physical demands of his work, specialisation, work in the night and at the weekends etc. was also found.

Key words:
father, child, common activities, the father’s care, the father’s raising


Autoři: J. Balharová;  Z. Bartošíková
Působiště autorů: Oddělení preventivní a sociální pediatrie, Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví LF MU, Brno vedoucí oddělení MUDr. L. Kukla, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (8): 0.
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem studie bylo zjistit, zda vzdělání, zaměstnání a vytíženost otců se odrážejí na jejich vztahu k dítěti a naspolečných aktivitách. Tento výzkum se uskutečnil v rámci projektu ELSPAC.ELSPAC (European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood) je dlouhodobá studie těhotenstvía dětství, probíhající pod záštitouWHO v několika zemích Evropy. V České republice tvoří část této studie soubordětí narozených v letech 1991 a 1992 s trvalým bydlištěm v Brně.K dispozici tak byly údaje o společných aktivitách3034 pětiletých dětí s jejich otci.Prokázala se souvislost mezi rozsahem i typem společných činností otců s dětmi a úrovní vzdělání otců, a to veprospěch otců vysokoškoláků. Otcové s vysokoškolským vzděláním se průměrně svým dětem věnovali více, zvláštěčastěji svým dětem četli.

Klíčová slova:
otec, dítě, společné činnosti, péče otce, výchova otce, ELSPAC

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2003 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se