Neonatal Neoplasms


Authors: J. Válková 1;  L. Šrámková 2;  V. Šmelhaus 1;  M. Černý 3;  R. Kodet 4;  V. Švábová 5;  M. Cháňová 1;  J. Starý 2;  J. Koutecký 1
Authors‘ workplace: Klinika dětské onkologie 2. LF UK a FN Motol, Praha1 přednosta prof. MUDr. J. Koutecký. DrSc. II. dětská klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha2 přednosta prof. MUDr. J. Vavřinec, DrSc. Novorozenecké oddělení, Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Mo
Published in: Čes-slov Pediat 2003; (8): 478-483.
Category:

Overview

In this report authors describe malignant neoplasms diagnosed in newborns

Key words:

neonatal neoplasms, diagnosis, treatment, outcome

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Neonatology Paediatrics General practitioner for children and adolescents
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×