Vplyv psychotickej poruchy dieťaťa na kvalitu života rodiny


Influence of Child’s Psychotic Disorder on the Family’s Quality of Life

The authors evaluated in an open pilot study the wellbeing of parents of psychotic children. The investigatedsample comprised 47 parents aged 36.3 ± 4.3 years which was divided into two groups. The first group comprised20 parents of autistic children and the second group 27 parents of schizophrenic children. The wellbeing of theparents was evaluated by means of a WHO questionnaire at the time of the child’s admission to hospital, duringhospitalization and after discharge into domiciliary care. The authors found a low level of wellbeing. The wellbeingwas worst at the time of admission to hospital. During hospitalization of the children the parents’ wellbeingimproved significantly. After discharge into domiciliary care the parents’ wellbeing declined but was higher thanat the time of admission. Psychotic disorders of the child cause deterioration of the parents’wellbeing. The authorsdiscuss the relationship between the parents’ wellbeing and the duration, intensity, dynamics of changes of thepsychopathological symptomatology of the child. Investigation of the wellbeing of the parents of psychotic childrenis important in practice. Management of children with psychotic disorders must be extended by management oftheir parents, incl. psychotherapy and education.

Key words:
quality of life, wellbeing, family, psychotic child


Autoři: Ondrejka I. Drímalová M.;  A. Mažgútová
Působiště autorů: Psychiatrická klinika JLF UK a MFN, Oddelenie detskej psychiatrie, Martin prednostka MUDr. M. Drímalová, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (2): 66-69.
Kategorie: Články

Souhrn

Autori práce posudzovali v pilotnej otvorenej klinickej štúdii pohodu rodičov psychotických detí. Skúmanúvzorku tvorilo 47 rodičov vo veku 36,3 ± 4,3 r., ktorá bola rozdelená na dve skupiny.Vprvej skupine bolo 20 rodičovautistických detí a v druhej skupine 27 rodičov schizofrénnych detí. Pohoda rodičov bola posudzovanáDotazníkompohody (WHO) v čase prijatia dieťaťa do nemocnice, počas hospitalizácie a po prepustení do domáceho prostredia.Autori zistili nízku úroveň ich pohody. Pohoda rodičov bola najnižšia v čase prijatia dieťaťa do nemocnice. Počashospitalizácie detí došlo k signifikantnému zvýšeniu pohody ich rodičov. Po prepustení dieťaťa do domácehoprostredia sa pohoda ich rodičov znížila, ale bola vyššia ako pri prijatí dieťaťa do nemocnice. Psychotická poruchadieťaťa spôsobuje pokles pohody rodiča. Diskutované sú vzťahy pohody rodiča a trvania, intenzity, dynamiky zmienpsychopatologickej symptomatológie dieťaťa. Sledovanie pohody rodičov psychotických detí má význam v praxi.Manažment detí s psychotickou poruchou je potrebné rozšíriť o manažment ich rodičov zahŕňajúci psychoterapiua edukáciu.

Klíčová slova:
kvalita života, pohoda, rodina, psychotické dieťa

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2003 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se