Aktuálne otázky vakcinológie


Current Problems of Vaccinology

The introduction of the vaccination programme in the child population is associated with a marked decline ofthe morbidity and mortality of the child population, and some infectious diseases of childhood were eliminated (oreradicated). Further extension of the EPI vaccination programme as well as the perspective development ofvaccines are, however, associated with some new issues and problems. The latter include the vaccination load ofthe child, the number of injections and thus also polyvalent vaccines. As a result of regression of infectious diseasesadverse reactions come to the foreground - undesirable effects of vaccines and possibly associations with otherserious diseases. The authors present contemporary knowledge and views regarding some of the mentionedproblems. It is inevitable to monitor permanently positive and negative impacts of the extension of vaccinationprogrammes. It is however important to evaluate it objectively, based on real findings, because uncritical attitudesreduce the compliance of the population as regards vaccination. It was found that the state of elimination ofinfectious diseases is an unstable variable and as a result of the decline of the vaccination rate local as well asextensive epidemics may develop.

Key words:
vaccination, child population, infectious diseases of childhood


Autoři: S. Dluholucký;  V. Oleár
Působiště autorů: Klinika pre deti a dorast NsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica prednosta prof. MUDr. S. Dluholucký, CSc. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, Trnava
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (2): 80-84.
Kategorie: Články

Souhrn

Aplikácia programu vakcinácie v detskej populácii priniesla so sebou výrazný pokles chorobnosti a úmrtnostidetskej populácie a došlo k eliminácii (až eradikácii) celého radu detských infekčných ochorení. Ďalšie rozširovanievakcinačného programu EPI, ako aj perspektívy vývoja vakcín však so sebou prinášajú rad nových otázoka problémov. Patrí sem otázka vakcinačnej záťaže dieťaťa, počtu vpichov a tým aj polyvalentných vakcín. Ústupominfekčných ochorení sa do popredia dostávajú otázky adverzných reakcií - nežiadúcich účinkov vakcín a prípadnýchsúvislostí s inými vážnymi ochoreniami. Autori prezentujú súčasné poznatky a názory na niektoré z uvedenýchproblémov. Je nevyhnutné trvalo monitorovať pozitívne aj negatívne dopady rozširovania vakcinačnýchprogramov. Na mieste je však objektívne hodnotenie, vychádzajúce z reálnych poznatkov, pretože nekriticképostoje znižujú populačnú compliance voči očkovaniu. Ako sa ukázalo, stav eliminácie infekčných ochorení jenestálou veličinou a poklesom zaočkovanosti sa objavia lokálne, až rozsiahlejšie epidémie.

Klíčová slova:
vakcinácia, detská populácia, detské infekčné ochorenia

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2003 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se