Terapie akutní subglotické laryngitidy: srovnání účinku rektálněpodaného prednisonu s kortikoidy aplikovanými parenterálně


Therapy of Croup: a Comparison of Rectal and Parenteral Administration of Glucocorticoids

Authors present a comparative retrospective study designed to verify the efficacy of rectal prednisone andglucocorticoids administered parenterally in the therapy of croup. Two hundred fifty nine children, hospitalizedfor croup during the period 1998 and 1999, were enrolled to the study. They were randomly assigned into one ofthree treatment groups. Group 1: rectal prednisone (38 female, 116 male, age range 0.25 - 10.58 yrs, average age3.41 ± 2.1 yrs, dosage of prednisone 0.5 - 9.09 mg/kg, average dose 2.22 ± 1.36mg/kg). Group 2: intravenous/intramusculardexamethasone (4 female, 13 male, age range 0.33 - 12.25 yrs, average age 3.66 ± 2.28 yrs, dosage ofdexamethasone 0.03 - 0.57 mg/kg, average dose 0.29 ± 0.14 mg/kg). Group 3: intravenous/intramuscular hydrocortisone(23 female, 65 male, age range 0.42 - 9.92 yrs, average age 3.34 ± 2.22 yrs, dosage of hydrocortisone 2.32- 16.6 mg/kg, average dose 7.05 ± 2.79 mg/kg). The clinical evaluation was based on the scoring system by Downes(first value on admission without glucocorticoids, second value during 6th hour after start of therapy withglucocorticoids).Authors conclude that intravenous/intramuscular dexamethasone and hydrocortisone aremore beneficial thanrectal prednisone. Authors found statistically significant improvement in the group of children treated withhydrocortisone when compared with the group treated with rectal prednisone.

Key words:
croup, glucocorticoids therapy, childhood


Autoři: J. Štarha 1;  D. Štěpánková 2;  H. Geryková 1;  I. Faltusová 1;  D. Dostálková 1;  Z. Doležel 1
Působiště autorů: II. dětská klinika LF MU a FN Brno - Dětská nemocnice, 1 přednosta doc. MUDr. Z. Doležel, CSc. ARO, FN Brno - Dětská nemocnice, 2 přednosta MUDr. M. Klimovič
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2002; (7): 348-351.
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem práce bylo porovnat terapeutickou účinnost rektálně podaného prednisonu s kortikoidy aplikovanýmiparenterálně (intravenózně/intramuskulárně) u dětí s akutní subglotickou laryngitidou (SL). Do retrospektivnístudie bylo zařazeno 259 dětí (65 dívek, 194 chlapců) hospitalizovaných s diagnózou SL v letech 1998 a 1999. Podlezpůsobu podání byly děti rozděleny do tří skupin. Skupina 1: děti léčené rektální aplikací prednisonu (38 dívek,116 chlapců, věkové rozmezí 0,25 - 10,58 roků, průměrný věk 3,41 ± 2,1 roků, dávka prednisonu byla v rozmezí0,5 - 9,09 mg/kg, průměr 2,22 ± 1,36mg/kg). Skupina 2: děti (4 dívky, 13 chlapců, věkové rozmezí 0,33 - 12,25 roků,průměrný věk 3,66 ± 2,28 roků) léčené i.v./i.m. podáním dexametazonu (dávka kortikoidu byla v rozmezí 0,03 -0,57 mg/kg, průměr 0,29 ± 0,14 mg/kg). Skupina 3: děti (23 dívek, 65 chlapců, věkové rozmezí 0,42 - 9,92 roků,průměrný věk 3,34 ± 2,22 roků) léčené i.v./i.m. podáním hydrokortisonu (dávka kortikoidu byla v rozmezí 2,32 -16,6 mg/kg, průměr 7,05 ± 2,79 mg/kg). Hodnocení účinku terapie bylo založeno na klinickém skórovacím systémupodle Downese (iniciální hodnota skóre bez podání kortikoidů a kontrolní hodnota skóre za 6 hodin po aplikacikortikoidů). Výsledky studie prokázaly, že i.v./i.m. aplikace dexametazonu/hydrokortisonu byla účinnější než léčbarektálně podaným prednisonem.

Klíčová slova:
akutní laryngitida, léčba kortikoidy, dětský věk

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2002 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se