Banka mateřského mléka v Ústavu pro péči o matku a dítě.Postup při zpracování mateřského mléka


Human Milk Bank in the Institute for the Care of Mother and Child. Processing of Human Milk

Objective:
Presentation of the work of the Human Milk Bank in the Institute for the Care of Mother and Childin 1991 - 2000.Type of study: Retrospective analysis of data and results of ten years’ activity and description of the approvedprocedure of collection, processing and use of human milk provided by donors.Method: Mathematical analysis of assembled results.Milk processing: The authors describe the procedure of the organization of human milk donorship and theapproved procedure of collection, processing, distribution and use of human milk. This procedure has been usedwithout causing any problems for several years in the Human Milk Bank of the Institute for the Care of Motherand Child.Results: In the course of 10 years there were 327 women donors of humanmilk in our bank. During this perioda total of 8747 litres of human milk from donors was processed and used. This corresponds to a mean annualamount of 874.7 litres. The mean age of the donors during this period was 27.22 ± 4.75 years. Part of the briefpaper is also a review of the recommended and approved procedure of collection, processing and use of humanmilk from donors.Conclusion: The objective of the Human Milk Bank is to ensure adequate nutrition for those neonates andinfants whose mothers for various reasons (on the part of the mother or infant) are unable to breastfeed their ownchild. The presented results give an account of ten years activity of the Human Milk Bank in the Institute for theCare of Mother and Child in Prague and of the achieved results - number of donors, amount of collected milk.

Key words:
human milk, breastfeeding, Human Milk Bank, collection and processing of human milk, organizationof donorship


Autoři: A. Šípek 1;  A. Mydlilová 2;  E. Jircová 1;  B. Francová 1;  H. Jeleňáková 1
Působiště autorů: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí, 1 ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. Laktační liga, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha 2
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2002; (7): 385-390.
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Prezentace výsledků práce Banky mateřského mléka v Ústavu pro péči o matku a dítě za období1991 - 2000.Typ studie: Retrospektivní analýza dat a výsledků desetileté činnosti a popis hygienicky schváleného postupupři sběru, zpracování a využití dárcovského mateřského mléka.Metodika: Matematická analýza dosažených výsledků.Zpracování mléka: V práci je uveden postup při organizaci dárcovství mateřského mléka a hygienicky schválenýmetodický postup při sběru, zpracování, distribuci a využití mateřského mléka. Tento postup je několik letbezproblémově využíván v Bance mateřského mléka v Ústavu pro péči o matku a dítě.Výsledky: V průběhu 10 let darovalo naší bance mateřské mléko 327 dárkyň. Za toto období bylo zpracovánoa použito celkem 8747 litrů mateřského mléka od dárkyň, což představuje průměrnou roční hodnotu 874,7 litrů.Průměrný věk dárkyň za toto období byl 27,22 ± 4,75 let. Součástí tohoto krátkého sdělení je i přehled doporučenéhoa schváleného postupu při sběru, zpracování a využití dárcovského mateřského mléka.Závěr: Cílem Banky mateřského mléka je zajistit adekvátní výživu těm novorozencům a kojencům, jejichžmatky z nejrůznějších důvodů (příčiny ze strany matky, ze strany dítěte) nejsou schopny kojit vlastní dítě. Zdeprezentované výsledky ukazují desetileté zkušenosti s provozováním Banky mateřského mléka v Ústavu pro péčio matku a dítě v Praze a dosažené výsledky - množství dárkyň, množství dárcovského mateřského mléka.

Klíčová slova:
mateřské mléko, kojení, Banka mateřského mléka, sběr a zpracování mateřského mléka,organizace dárcovství

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2002 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak proměnil léčbu srdečního selhání nástup gliflozinů
nový kurz
Autoři: MUDr. Kristýna Kyšperská, MUDr. Jan Beneš

INZULINOTERAPIE V ROCE 2022
Autoři:

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se