Výskyt vrozených vad u dětí v potomstvu matek užívajících v I.trimestru gravidity medikaci v České republice v období 1996 -2000


Incidence of Birth Defects in Children of Mothers Taking Medication during the First Trimester of Pregnancy -Czech Republic 1996 -2000

Objective:
Processing of results of birth defects in recorded in children of mothers taking medication duringthe first trimester of pregnancy (Czech Republic,1996 -2000).Type of study:Retrospective analysis of data from the records of birth defects in the CR.Method:Processing of the incidence of selected types of birth defects found in children born to mothers whotook medicines during the first trimester of pregnancy.Data from the nationwide recording of congenital defectskept in the Institute of Health Information and Statistics of the CR in 1996 -2000 were used.From the total numberof 686 cases recorded 651 were in born children and 35 in foetuses.Among the affected born infants were 284 girlsand 392 boys.In 10 instances the sex was not known.Some birth defects were more frequent than in the generalpopulation.Results:The authors recorded in a retrospective analysis covering the years 1996 -2000 a total of 686 with birthdefects among the offspring of women taking medication during the first trimester of pregnancy and a total of 961diagnoses of congenital defects were made.Conclusion:The authors submit results of the incidence of birth defects based on nationwide records of theperiod 1996 -2000.They analyze types of birth defects in the offspring of women who took medication during thefirst trimester of pregnancy.The type of drugs will be analyzed after supplementation of data with those for 2001.

Key words:
birth defect,population teratology,teratogen,incidence,Czech Republic


Autoři: A. Šípek 1;  P. Velebil 1,2;  V. Gregor 3;  D. Mašátová 4
Působiště autorů: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí, 1 , ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Katedra gynekologicko-porodnická, Praha, vedoucí doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. Oddělení lékařské genetiky, Fakultn
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2002; (6): 311-319.
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zpracování výsledků registrace vrozených vad u dětí matek užívajících v prvním trimestru těho-tenství léky v České republice v období 1996 -2000.Typ studie:Retrospektivní analýza dat z registrace vrozených vad v České republice.Metodika:Zpracováníincidencí vybraných typů vrozených vad zjištěných u narozených dětí matkám užívajícím v prvním trimestrutěhotenství léky.V práci byla použita data z celorepublikové registrace vrozených vad vedené v Ústavu zdravot-nických informací a statistiky České republiky v období 1996 -2000.Z celkového počtu 686 případů byloregistrováno 651 případů u narozených dětí a 35 u plodů.U narozených bylo z celkového počtu 284 postiženýchdívek a 392 případy postižených chlapců.V 10 případech nebylo pohlaví známo.Některé z vrozených vad sevyskytovaly častěji než v ostatní populaci.Výsledky:Během let 1996 -2000 bylo v této retrospektivní analýze zachyceno celkem 686 dětí vrozených vadv potomstvu žen užívajících v I.trimestru gravidity medikaci a celkem bylo diagnostikováno 961 diagnóz vrozenévady.Závěr:Práce předkládá aktuální výsledky incidencí z celorepublikové registrace vrozených vad za pětiletéobdobí.Analyzuje typy vrozených vad v potomstvu žen užívajících v I.trimestru gravidity medikaci,typ a druhléků bude analyzován následně po doplnění dat za rok 2001.

Klíčová slova:
vrozená vada,populační teratologie,teratogen,incidence,Česká republika

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2002 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se