Srovnání epidemiologicko-klinických projevů a chronické gastritidy způsobené infekcí H. pylori v dětském věku ve dvou geograficky odlišných populacích (Česká republika, Francie)


Comparison of Epidemiological and Clinical Symptoms and Chronic Gastritis in HelicobacterPylori Infected Children in Two Geographically Different Populations (Czech Republic, France)

Background:
H. pylori infection can be acquired in early childhood. There are not enough data on the natural outcome and long-term implications of H. pylori infection in childhood. It cannot be ruled out, however, that in different geographical conditions the outcome of H. pylori infection can be quite different. There are few data to knoty if this is so also in children. Authors conducted a study to compare epidemiological data, clinical symptoms, endoscopic and histological changes in H. pylori - infected children in two different geographical populations, Lille, the northern part of France and Plzeň, western part of the Czech Republic.Patients and methods: A total of 45 H. pylori - infected children (30 Czech children and 15 French children), range 10 - 16 years, were enrolled in this study. All had completed the follow-up protocol (a questionnaire, Epi info software) that comprised clinical symptoms, epidemiological data, endoscopic fmdings (OMED) and histological examination. Gastric samples were analyzed for histological changes by two experienced pathologist (E.M.L.) and (J.K.) by a double blind method. The histological changes were classified according to the 5ydney classification.Results: There were no statistical differences between both H. pylori infected groups of children for age, sex, socioeconomic background and symptoms. However, there was a significant difference (p < 0.0001) between patients concerning common clinical symptoms (fever, fatigue). The macroscopic picture of gastritis was not different in children, the frequency of nodular gastritis was not different in French children (60%) compared to Czech patients (53.3% ). No differences between patients were seen as regards levels of the density of gastric mucosal colonization with H. pylori, polynuclear cell infiltration, glandular atrophy and intestinal metaplasia. There were progressive intlammatory changes in the cohort of Czech children compared to French children in antral mucosal histology. The frequency of lymphoid folicules was significantly higher (p < 0.02), mononuclear cell infiltration was more intense in Czech patients than in French patients (p < 0.001). There was also a statistical difference in the severity of diffuse inflammatory mucosal changes (p < 0.05).Conclusion: Authors demonstrated that H. pylori infected Czech children seem to have a more severe inflammation of the gastric antrum than H. pylori infected French children as shown by an increase in the density of antral mononuclear cells. These findings confirm that the gastritis score can be significantly different in two comparable geographically different paediatric populations and these differences can play a very important role in the long-term outcome of H. pylori infection in humans.

Key words:
Helicobacter pylori, children, gastritis, geographical differences


Autoři: J. Sýkora;  J. Varvařovská;  J. Kuntscherová;  F. Stožický;  Martin De Lassalle E.;  F. Gottrand;  P. Vincent
Působiště autorů: Dětská klinika Fakultní nemocnice a LF UK, Plzeň, přednosta doc. MUDr. F. Stožický, DrSc. ~Service d'Anatomie et de Cytologie Pathologuique, Faculte de Médecine, Lille, Francie Unité de Gastro-entérologie, Hépatologie et Nutrition, Clinique de Pédiatrie,
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2002; (2): 47-52.
Kategorie: Články

Souhrn

H. pylori se vyskytuje na celém světě a k infekci dochází většinou v dětském věku. Dlouhodobé důsledky časné infekce v dětském věku nejsou dosud přesně známy. Infekce H. pylori může mít různé patogenetické mechanismy v různých geograficky odlišných populacích. V dětské populaci zatím takové komparativní studie nejsou k dispozici. Cilem práce bylo zhodnotit epidemiologicko-klinické projevy, endoskopické a histologické změny žaludeční sliznice u dětí infikovaných H. pylori ve dvou geograficky odlišných populacích Francie (oblast Lille) a České republiky (oblast Plzně).Soubor a metodika: Soubor tvořilo 15 dětí francouzské skupiny a 30 dětí české skupiny infikovaných H. pylori ve věku 10 -161et, které se podrobily horní endoskopii trávicího traktu pro gastrointestinální symptomy v průběhu 2 roků. U všech dětí byl použit strukturovaný dotazník (EPI info software) pro hodnocení epidemiologicko-klinických projevů, endoskopické změny byly popisovány podle OMED klasifikace, histologické vyšetření žaludeční sliznice bylo odečítané dvěma patology dvojitě slepým způsobem podle 5ydney systému.Výsledky: U dětí obou skupin nebyl nalezen rozdil v socioekonomických podmínkách. Nebyl rozdíl v klinických projevech (bolesti břicha, zvracení). Významný rozdíl byl v celkových projevech v české skupině ve srovnání s francouzskou skupinou (subfebrilie, kolapsy, unavitelnost) (p < 0,0001). Nebyly zjištěny žádné rozdily v makroskopickém obraze žaludeční sliznice při chronické gastritidě, nebyl žádný rozdíl v nodulárních změnách v antrální sliznici (ve francouzské skupině 60 %, v české skupině 53,3 %). Statisticky významný rozdil nebyl mezi pacienty v denzitě kolonizace žaludeční sliznice H. pylori, infiltraci polymorfonukleáry, v přítomnosti erozí, atrofie nebo intestinální metaplazie. Významný rozdíl byl nalezen mezi oběma skupinami v tíži zánětlivých změn v antrální žaludeční sliznici u české skupiny dětí infikovaných H. pylori v porovnání s francouzskou skupinou. Signifikantní rozdíly byly v infiltraci sliznice mononukleáry (p < 0,001), v přítomnosti lymfoidních folikulů (p < 0,02) a v převaze difuzního zánětlivého infiltrátu (p < 0,05). Shoda v hodnocení zánětlivých histologických změn žaludeční sliznice byla mezi oběma patology asi 90%.Závěr: V české skupině dětí infikovaných H. pylori ve srovnání s francouzskou skupinou jsou progresivní zánětlivé změny v žaludeční sliznici. Výsledky autorů ukazují, že ve srovnatelných životních podmínkách existují významně rozdílné histologické změny v žaludeční sliznici u dětí infikovaných H. pylori ve dvou geograficky rozdilných populacích, které mohou hrát zásadní roli v dlouhodobých důsledcích H. pylori infekce.

Klíčová slova:
Helicobacter pylori, dětský věk, chronická gastritida, geografické rozdíly

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2002 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se