Salmonelová osteomyelitida u dětí z pohledu ortopeda


Salmonella Osteomyelitis in Children from the Aspect of the Orthopaedist

The authors present a group of three children of toddler and preschool age whom they treated during the past ten years on account of Salmonella osteomyelitis (OM). Although the incidence of Salmonella osteomyelitis is associated in particular with pernicious anaemia and occurs in patients with a reduced immunity, children in the investigated group did not Buffer from any other disease. The authors refer to the importance of surgical intervention with concurrent long-term antibiotic (ATB) administration to prevent the development of the bone infection finto a chronic stage. They draw attention to the long interval from the onset of complaints of these patients and initiation of adequate treatment. They emphasize the serious character of the bone infections with possible sequelae and point out that Salmonella OM is a serious infection which is resistant to a number of ATB and called for repeated surgical revisions. Although also netrouc changes of articular cartilages and epiphyses developed, the authors did not observe a more marked axial deviation, restriction of movement or a significant difference in the length of extremities even after an interval of several years although these symptoms are typical for staphylococcall OM.

Key words:
acute haematogenic osteomyelitis, Salmonella osteomyelitis, surgical revision, antibiotic therapy


Autoři: A. Schejbalová;  J. Mraček
Působiště autorů: Ortopedická klinika dětí a dospělých 2. LF UK, FN v Motole, Praha, přednosta doc. MUDr. T. Trč, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2002; (2): 57-61.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři prezentují skupinu 3 dětí batolecího a předškolního věku, které léčili za posledních 101et se sahnonelovou osteomyelitidou (OM). Ačkoliv je výskyt salmonelové OM dáván především do souvislosti s perniciózní anémií a pacienty se snížením imunity, děti v daném souboru neměly žádné jiné onemocnění. Autoři uvádějí důležitost chirurgické intervence se současným dlouhodobým podáváním antibiotik (ATB), aby se předešlo přechodu kostního infektu do chronicity. Upozorňují na dlouhý interval od začátku obtíží těchto pacientů a zahájení adekvátní terapie. Zdůrazňují závažnost kostního infektu s možnými následky a ukazují na salmonelovou OM jako závažnou infekci, která byla odolná vůči řadě ATB a vyžádala si i opakované chirurgické revize. Přesto, že došlo i k nekrotickým změnám kloubních chrupavek a epifýz, nepozorovali výraznější osovou deviaci, omezení pohybu, či signifikantní rozdíl délek končetin i s odstupem několika let, jak je typické často pro stafylokokovou OM.

Klíčová slova:
akutní hematogenní osteomyelitida, Salmonelová osteomyelitida, chirurgická revize, antibiotická terapie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2002 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
nový kurz
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)

Halitóza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se