Žaludeční vyprazdňování u dětí s non-ulcerózní dyspepsií H. pyloripozitivní a H. pylori negativní. Role infekce H. pylori


Gastric Emptying in Children with Non-ulcerative Dyspepsia H. pylori Positive and H. pyloriNegative. The Effect of H. pylori Infection

H. pylori has been established as a cause of various gastroduodenal disorders. The role of H. pylori in thedevelopment of functional dyspepsia (NUD) and recurrent abdominal pain (RAP) in children is unclear. Gastricmotility disturbances are considered to be associated with dyspeptic symptoms. The objectives of the study wereto elucidate whether gastric emptying was altered in children with and without H. pylori infection with NUD.A total of 36 consecutive children with NUD (n = 36, female 19, male 17, range 7 - 18 years) were enrolled inthe study. All children underwent extensive check-up to exclude organic lesions, ultrasonography, gastroscopy,histologic examination, and standardized scintigraphic examination using a technetium-99m (99mTc) radiolabelledsolid meal, and gastric emptying was measured as t1/2 (time taken for half the labelled meal to be emptied fromthe stomach). The updated Sydney system was used to score the grade of chronic gastritis (0 - 3). H. pylori infectionwas determined by two biopsy - based methods.Results: 19 (52.7 %) patients (13.74 ± 3.41 years) were identified as having H. pylori, 17 (47.3 %) patients (13.54± 3.12 years) were negative for H. pylori. The difference between the mean ages of two groups with and withoutH. pylori was statistically insignificant as well as for sex. There was no difference in clinical symptoms between thetwo groups. Nodular gastritis was found in 10/19 (52.6 %) in H. pylori positive patients, and in 1/17 (5.8 %) H.pylori negative (p < 0.0001). The gastritis score was significantly more severe in the H. pylori positive groupcompared to H. pylori negative (p < 0.001). There was no difference in intragastric distribution of the solid contentbetween H. pylori positive and H. pylori negative children. The mean half-time gastric emptying for H. pylori positive NUD patients was (44.9 ± 16.8 min), H. pylori negative patients (57.6 ± 12.9 min). Gastric emptying ofa solid meal was found to be significantly accelerated in patients with NUD H. pylori positive (p < 0.05). Nocorrelation was found between gastric emptying rate and age, and sex of the subjects in both groups.Conclusion: Gastric emptying of a solid meal was significantly accelerated in H. pylori positive children withNUD. Alteration in gastric motility may play a role in the development of clinical symptoms in a sub-group ofpatients with NUD in childhood. The scintigraphic method is easy to perform and accurate for the evaluation ofgastric emptying in the pediatric population.

Key words:
H. pylori, non-ulcerative dyspepsia, gastric emptying, scintigraphy


Autoři: J. Sýkora;  A. Malán 1;  J. Záhlava 1;  J. Varvařovská;  F. Stožický
Působiště autorů: Dětská klinika FN a LF UK, Plzeň, přednosta doc. MUDr. F. Stožický, DrSc. Oddělení nukleární medicíny FN, Plzeň, 1 primář MUDr. J. Záhlava
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2002; (12): 685-689.
Kategorie: Články

Souhrn

H. pylori způsobuje primární chronickou gastritidu, peptické vředy, MALT lymfomy a žaludeční rakovinuv dospělosti. Vztah mezi H. pylori, recidivujícími bolestmi břicha a non-ulcerózní dyspepsií (NUD) u dětí neníjasný. Jedním z mechanismů v rozvoji dyspeptických projevů mohou být změny v žaludečním vyprazdňování.Cílem této práce bylo studovat rozdíly v žaludečním vyprazdňování u dětí s NUD H. pylori negativní a H. pyloripozitivní.Soubor prospektivní studie tvořilo 36 dětí s horními dyspeptickými projevy (nauzea, zvracení, epigastrickébolesti břicha, nadýmání, pocit plnosti) ve věku 7 - 18 let (19 dívek, 17 chlapců), u kterých bylo provedenolaboratorní vyšetření, sonografie břicha, endoskopické vyšetření horní části trávicího traktu a scintigrafickévyšetření evakuace žaludku, 99mTc koloid, (poločas t1/2).U všech dětí byl hodnocenmakroskopický nález(OMED),odebrány čtyři vzorky antrální a dva vzorky korporální sliznice a stanoven stupeň gastritidy (Sydney). Soubor bylrozdělen na dvě podskupiny. 1. podskupinu tvořilo 19 dětí H. pylori pozitivní, 2. podskupinu 17 dětí H. pylorinegativní. Diagnóza H. pylori infekce byla založena na dvou přímých metodách(Warthin-Starry barvení, ureázovýtest).Výsledky: 1. skupina 19 dětí H. pylori pozitivní, 13,74 ± 3,41 roků a 2. skupina 17 dětí H. pylori negativní13,54 ± 3,12 roků s NUD se nelišily signifikantně z hlediska věku a pohlaví. Mezi oběma soubory nebyl rozdíl vevýskytu jednotlivých dyspeptických symptomů, obě skupiny nenímožno rozlišit na základě klinických projevů.Veskupině H. pylori pozitivní byla nodularita antrální sliznice u 10/19 (52,6 %) dětí, u skupiny H. pylori negativníchu 1/17 (5,8 %) (p < 0,0001). Mezi oběma skupinami byly signifikantní rozdíly ve stupni chronické gastritidy H.pylori pozitivní a negativní (p < 0,001). Žaludeční vyprazdňování je rozdílné mezi oběma skupinami dětí. U dětíH. pylori pozitivních byl průměrný poločas vyprazdňování (44,9 ± 16,8 min) signifikantně urychlený ve srovnáníse skupinou dětí H. pylori negativních (57,5 ± 12,9 min) (p < 0,05). Urychlené žaludeční vyprazdňování bylo spojenos infekcí H. pylori, ale ne s věkem nebo pohlavím.Závěry: Žaludeční vyprazdňování tuhé stravy je signifikantně urychlené u skupiny dětí s NUD H. pyloripozitivní. H. pylori a alterace žaludeční motility mohou hrát důležitou roli u podskupiny dětí s NUD v rozvojiklinických projevů. Scintigrafické vyšetřování vyprazdňování žaludku je jednoduchá a přesná metoda, která jedobře použitelná u dětí v klinické praxi.

Klíčová slova:
H. pylori, non-ulcerózní dyspepsie, žaludeční vyprazdňování, scintigrafie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2002 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se