Prognostické aspekty ambulantního monitorování krevního tlakuse zřetelem na dětský věk


Prognostic Aspects of Ambulatory Monitoring of the Blood Pressure with Regard to Child Age

As compared with common measurement of causal blood pressure (BP) in the doctor’s office, ambulatorymonitoring of the BP (ABPM) provides information on BP readings in the patient’s usual environment throughout24 hours. Trials in adult patients indicate that this information can correlate better with prognostic indicators ofcardiovascular morbidity or injury of target organs.White coat hypertension (WCH) is a condition where a patient with elevated BP readings in the office hasnormal ambulatory BP readings. Contrary to fixed hypertension, the prognosis of WCH is comparable withnormotension. WCH is found relatively frequently also in child patients. For this age group however so far theprognostic definition of this clinical entity is lacking.Investigations of adults indicate that impaired dipping of BP during the night is associated with adverseprognostic indicators. In the child population this phenomenon is found relatively frequently in patients withsecondary hypertension.The application of ABPM as a supplementary examination of hypertensive patients in child and adolescent agecan reduce unnecessary examination and treatment in cases of diagnosed WCH. In patients with diseases whichcan lead to the development of secondary hypertension ABMP makes a more sensitive diagnosis of hypertensionpossible (in particular during the night) and also more accurate pharmacological treatment.

Key words:
blood pressure, ambulatory monitoring of blood pressure, child age


Autoři: Š. Rucki
Působiště autorů: Dětské oddělení, Nemocnice Třinec, primář MUDr. Š. Rucki, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2002; (12): 716-722.
Kategorie: Články

Souhrn

Oproti běžnému měření příležitostného krevního tlaku (TK) v ordinaci lékaře poskytuje ambulantní monitorováníkrevního tlaku (ABPM) informace o hodnotách TK v běžném prostředí pacienta po dobu celých 24 hodin.Studie prováděné u dospělých pacientů ukazují, že tyto informacemohou lépe korelovat s prognostickými ukazatelikardiovaskulární morbidity nebo s postižením cílových orgánů.Hypertenze bílého pláště (WCH) je stav, kdy při zvýšených hodnotách krevního tlaku v ordinaci lékaře mápacient normální ambulantní tlak. Na rozdíl od fixované hypertenze je prognóza hypertenze bílého pláštěsrovnatelná s normotenzí. Hypertenze bílého pláště se vyskytuje poměrně často také u dětských pacientů. Pro tutověkovou kategorii však zatím chybí prognostické vymezení této klinické jednotky.Studie u dospělých ukazují, že porucha poklesu TK v nočních hodinách je spojena s nepříznivými prognostickýmiukazateli. V dětské populaci se tato odchylka vyskytuje relativně často u pacientů se sekundární hypertenzí.Použití ABPM jako doplňujícího vyšetření u hypertonických pacientů v dětském a dospívajícím věku můžeomezit zbytečné vyšetřování a léčbu v případech diagnostikované hypertenze bílého pláště. U pacientů s onemocněními,která mohou vést k vývoji sekundární hypertenze, umožňuje ABPM citlivější diagnostiku hypertenze(hlavně v nočních hodinách) a také přesnější vedení farmakologické léčby.

Klíčová slova:
krevní tlak, ambulantní monitorování krevního tlaku, dětský věk

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2002 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se