Kompendium pediatrické auxologie


Compendium of Paediatric Auxology

The compendium of paediatric auxology was the result of project no. 184/1998 GAUK with the objective to extend knowledge of paediatric auxology and improve auxological activities of the professional paediatric community. The authors created within the framework of the grant project a widely applicable base of paediatric auxology comprising those anthropometric variables and selected developmental indicators encountered by paediatricians in their practice. The base of knowledge is conceived as a contribution to a higher diagnostic standard of all diseases and states associated with a growth deviation. Growth deviations in the concept of auxology (auxo = I grow in Greek) are not only alterations of skeletal linear growth (short or tall stature) but also alterations of neural, gonadal and soft tissue growth. The basic outcome of the project is the „Compendium of Paediatric Auxology“ (CPA) where individual parts contain definitions of all basic anthropometric variables and selected developmental indicators, the mode of their examination and assessment, tables of reference values of the given variable for each age and gender group and their percentile graphs. Different parts of the CPA are supplemented by paediatric and clinical comments and digitally processed methodological illustrations. The compendium of paediatric auxology elaborated for paediatricians who are faced in practice with innumerable growth deviations should contribute to their correct and early diagnosis. The application of auxological methods is in paediatric practice important also when checking indicated therapeutic procedures. CPA in two versions („hypertext“ and that for print) is along with the computer programme „Growth 2“ (for graphic and numerical monitoring of growth) available on CD ROM „Compendium of Paediatric Auxology“ which is obtainable free of charge for all paediatricians in the Czech Republic.

Key words:


Autoři: H. Krásničanová;  P. Lesný
Působiště autorů: I. dětská klinika 2. LF UK, FN v Motole, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Janda, CSc. Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad, Praha, vedoucí prof. MUDr. E. Syková, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2001; (7): 412-416.
Kategorie: Články

Souhrn

Kompendium pediatrické auxologie vzniklo jako výsledek projektu č. 184/1998 GAUK s cílem prohloubit znalosti pediatrické auxologie a zkvalitnit auxologické aktivity odborné pediatrické veřejnosti. Autoři v rámci grantového projektu vytvořili široce použitelnou znalostní bázi pediatrické auxologie, obsahující ty základní antropometrické veličiny a vybrané vývojové ukazatele, s nimiž se pediatr v praxi setkává nejčastěji. Znalostní báze je koncipována jako příspěvek k vyšší kvalitě diagnostiky všech onemocnění a stavů spojených s růstovou odchylkou. Růstovou odchylkou v pojetí auxologie (auxó = rostu, z řečtiny) nejsou jen alterace skeletálního lineárního růstu (malý či velký vzrůst), ale též alterace neurálního a gonadálního růstu či růstu měkkých tkání. Základním výstupem projektu je „Kompendium pediatrické auxologie“ (KPA), jehož jednotlivé oddíly obsahují definice všech základních antropometrických veličin a vybraných vývojových ukazatelů, způsob jejich vyšetřování a stanovování, tabulky referenčních hodnot dané proměnné pro každý věk a pohlaví i jejich percentilové grafy. Jednotlivé oddíly KPA jsou doplněny pediatrickými a klinickými poznámkami a digitálně zpracovanými metodickými ilustracemi. Kompendium pediatrické auxologie vytvořené pro pediatry, kteří se ve své praxi setkávají s bezpočtem růstových odchylek, by mělo přispět k jejich správné a včasné detekci. Využívání auxologických metodik je v pediatrické praxi významné rovněž při kontrole indikovaných léčebných postupů. KPA ve dvou verzích (hypertextové a určené pro tisk) je spolu s počítačovým programem „Růst 2“ (pro grafické a numerické monitorování růstu) obsahem CD-ROM „Kompendium pediatrické augologie“, které je již bezplatně dostupné každému pediatrovi v ČR.

Klíčová slova:

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2001 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se