Ambulantní 24hodinové monitorování krevního tlaku u dětí s cystickými onemocněními ledvin


Ambulatory Blood Pressure Monitoring in Children with Cystic Kidney Diseases

Ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) is a potent tool for detection of arterial hypertension. Cystic kidney diseases such as autosomal recessive polycystic kidney disease (ARPKD), autosomal dominant polycystic kidney disease (ADKPD) and unilateral multicystic dysplastic kidney (MCDK) are often associated with hypertension. In children with these cystic kidney diseases blood pressure (BP) has been studied so far by causal BP measurements only. In the present study authors studied the BP pattern in children with cystic kidney diseases using ABPM.122 children were investigated - 71 children with ADPKD, 21 with ARPKD, 25 with MCDK and 5 with solitary kidney cysts. Eight children with ARPKD had already antihypertensive treatment. All children with ADPKD had a normal glomerular filtration rate, 50% of children with ARPKD and 8% of children with MCDK were in chronic renal insufficiency. Four children with unilateral MCDK had reflux nephropathy or obstructive uropathy of the contralateral kidney. Hypertension was defined as systolic and/or diastolic daytime and/or nighttime BP mean > 95th percentile for the normal paediatric population according Soergel et al. and/or antihypertensive therapy at the time of the study. Hypertension was detected in 32% children with ADPKD, 86% children with ARPKD, 20% children with MCDK and in none of the patients with solitary cysts. In children with ADPKD the renal volume and number of renal cysts were higher in hypertensive children in comparison to normotensives ones (p < 0.01 for both). Children with ARPKD) had the most severe hypertension, usually requiring double or triple antihypertensive drug therapy. In children with MCDK hypertension was associated mainly with the damage of the contralateral - function solitary kidney.Conclusions: Cystic kidney diseases in children are often associated with hypertension. ABPM should be performed in all children with ARPKD, in children with ADPKD who have increased renal volume or a high number of renal cysts and in children with MCDK who show signs of contralateral kidney damage.

Key words:
ambulatory blood pressure monitoring, children, autosomal dominant and autosomal recessive polycistic kidney disease, multicystic dysplastic kidney, solitary cyst


Autoři: T. Seeman ;  J. Dušek ;  J. Feber ;  K. Vondrák ;  J. Kreisinger ;  E. Šimková ;  H. Vondřichová 1;  U. John 2;  J. Misselwitz 2;  J. Janda
Působiště autorů: I. dětská klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Janda, CSc. Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN v Motole, Praha, 1 přednosta doc. MUDr. J. Neuwirth, CSc. Dětská klinika Univerzity Jena, SRN, přednosta prof. Dr. med. F. Zintl
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2001; (7): 385-392.
Kategorie: Články

Souhrn

Arteriální hypertenze je závažnou komplikací cystických onemocnění ledvin, patří mezi hlavní rizikové faktory progrese těchto nefropatií a je často jediným léčitelným projevem onemocnění. Metoda ambulantního 24hodinového monitorování krevního tlaku (ABPM) umožňuje odhalovat hypertenzi lépe než příležitostné měření krevního tlaku. Krevní tlak (TK) byl donedávna u dětí s nefropatiemi, tedy i cystickými onemocněními ledvin, vyšetřován pouze příležitostným měřením. Cílem této práce bylo vyšetřit TK u dětí s různými formami cystických onemocnění ledvin pomocí metody ABPM a zjistit tak frekvenci hypertenze u těchto chorob.Autoři vyšetřili celkem 122 dětí, z toho 71 dětí s autosomálně dominantním polycystickým onemocněním ledvin (ADPKD), 21 s autosomálně recesivním polycystickým onemocněním ledvin (ARPKD), 25 dětí s unilaterální multicystickou dysplazií ledvin (MCDK) a 5 dětí se solitární ledvinnou cystou. Hypertenze byla definována jako průměrný ambulantní TK > 95. percentil podle nomogramů Soergelové pro vyhodnocování ABPM nebo užívání antihypertenziv v době studie. Byla zjištěna hypertenze u 32 % dětí s ADPKD, 86 % dětí s ARPKD, 20 % dětí s MCDK a nebyla prokázána hypertenze u žádného z pacientů se solitární cystou. U dětí s ADPKD byla hypertenze častější u dětí s rozsáhlejším morfologickým postižením ledvin. Nejzávažnější stupně hypertenze vykazovaly děti s ARPKD, které často vyžadovaly dvoj- i trojkombinaci antihypertenziv. U dětí s MCDK byla hypertenze často spojena s postižením kontralaterální ledviny.Závěr: Cystická onemocnění ledvin jsou často spojena s arteriální hypertenzí. Její výskyt se liší podle typu onemocnění a závažnosti ledvinného postižení. Autoři doporučují, aby ABPM bylo prováděno u všech dětí s ARPKD, u dětí s ADPKD, které vykazují sonografické známky závažného postižení ledvin, a u dětí s MCDK, které mají poškozenou kontralaterální ledvinu. Hypertenzi je třeba odhalit co nejdříve v průběhu onemocnění a adekvátně ji léčit. Včasně zahájená léčba by mohla zpomalit progresi ledvinného onemocnění a zabránit pozdější kardiovaskulární morbiditě i mortalitě spojené s arteriální hypertenzí u těchto chorob.

Klíčová slova:
ambulantní monitorování krevního tlaku, autosomálně dominantní polycystické onemocnění ledvin, autosomálně recesivní polycystické onemocnění ledvin, multicystická dysplazie ledviny, solitární ledvinná cysta

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2001 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se