Úloha scintigrafie v diagnostice nespecifických střevních zánětů u dětí a mladistvých


The Role of Scintigraphy in the Assessment of Inflammatory Bowel Disease in Childhood and Adolescence

Ulcerative colitis and Crohn’s disease are 2 chronic idiopathic diseases belonging to the group of inflammatory bowel diseases (IBD). These chronic diseases frequently begin in childhood or adolescence. Scintigraphy using 99mTc HMPAO labelled leukocytes is nowadays included into the group of examinations.The aim of this paper was detection of inflammation in children suspected of IBD, using LEUCO-SCINT (BANK SYS s.r.o.) by labelling white blood cells. The scintigraphic findings were compared with x-ray and endoscopy to determine the role of scintigraphy in the spectrum of examinations.25 children (15 boys, 10 girls) aged 3 - 17 years (average 12.1 years) suspected of IBD were examined. 6 of them had the final diagnosis of ulcerative colitis or Crohn’s disease and scintigraphy was done to evaluate the extent and activity of disease. The findings were compared with x-ray examinations and endoscopy.Methods of cell labelling: 14 - 60 ml of venous blood was taken using syringes containing an adequate amount of acid citrate dextrose (ACD) and hydroxyethyl starch (Plasmasteril). The cell separation and their labelling were performed according to the manufacturer’s instruction.The planar scintigraphic images of the abdomen were acquired after 30 minutes in young children and 1 hour in older children following the injection of 99mTc HMPAO labelled leukocytes. The tomographic scintigraphic abdominal images - SPECT (Single Photon Emission Tomography) were done after 1 - 2 hours and wholebody scintigraphy 3 hour after the injection of the labelled leukocytes X-ray examination (barium enema study or double-contrast enteroclysis) and endoscopy were performed in all children.12 children had pathological accumulation of labelled leukocytes in the abdomen. 13 children had negative scintigraphic findings. The scintigraphic, x-ray and endoscopic findings agreed in 95 %.99mTc HMPAO labelled leukocyte scintigraphy using LEUCO-SCINT (BANK SYS s.r.o.) is a sensitive and non-invasive method for detection and localization of IBD. In our opinions this method determines selection of patients indicated for the invasive x-ray and endoscopic examinations.

Key words:
inflammatory bowel disease (IBD), 99mTc HMPAO labelled leukocytes scintiography, childhood and adolescence


Autoři: D. Chroustová 1;  I. Kleisner 1;  D. Marx 2;  V. Volf 2;  J. Skálová 1;  M. Doubravská 3
Působiště autorů: Klinika nukleární medicíny 3. LF UK, FN Královské Vinohrady, Praha, 1 přednosta MUDr. O. Lang Klinika dětí a dorostu 3. LF UK, FN Královské Vinohrady, Praha, 2 přednosta doc. MUDr. J. Lebl, CSc. BANK SYS, s. r. o., Praha 3
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2001; (5): 263-267.
Kategorie: Články

Souhrn

K nespecifickým střevním zánětům - Inflammatory Bowel Disease (IBD) - patří zejména dvě chronická idiopatická onemocnění: ulcerózní kolitida a Crohnova choroba. Vyskytují se už v dětském věku nebo v adolescenci. V poslední době se ve spektru vyšetřovacích metod stále více uplatňuje scintigrafie pomocí značných leukocytů.Cílem práce byla detekce zánětu u dětí se suspektní IBD pomocí soupravy LEUCO-SCINT při značení 99mTc HMPAO leukocytů. Scintigrafie byla porovnána s rtg vyšetřením a endoskopií k určení jejího místa ve spektru vyšetřovacích metod.Celkem bylo vyšetřeno 25 dětí (15 chlapců a 10 dívek) ve věku od 3 do 17 let (průměrný věk byl 12,1 roků) pro suspektní IBD, z nichž u 6 pacientů byla diagnóza předem určena a děti byly opakovaně vyšetřeny k posouzení rozsahu a aktivity choroby. Nálezy byly porovnány s rtg vyšetřením a endoskopií s biopsií.Metodika značení leukocytů: Dětem bylo odebráno 14 - 60 ml krve podle hmotnosti za sterilních podmínek s alikvotním množstvím ACD roztoku a Plasmasterilu. Separace leukocytů a jejich značení 99mTc HMPAO byly provedeny podle návodu výrobce. Planární scintigrafické obrazy břicha byly provedeny u menších dětí za 30 minut, u starších za 1 hodinu po aplikaci značených leukocytů. Tomografické scintigrafické obrazy břicha - SPECT (Single Photon Emission Tomography) - byly provedeny mezi 1 - 2 hodinami po aplikaci a celotělová scintigrafie následovala za 3 hodiny po aplikaci značených leukocytů. U všech dětí bylo provedeno dvojkontrastní rtg vyšetření střeva a endoskopie s biopsií.Patologická kumulace značených leukocytů v dutině břišní byla patrná u 12 dětí, 13 dětí mělo negativní scintigrafický nález. V porovnání s rtg vyšetřením a endoskopií s biopsií se nálezy shodovaly v 95 %.Scintigrafie pomocí 99mTc HMPAO značených leukocytů s použitím soupravy LEUCO-SCINT je senzitivní neinvazivní metoda při detekci a určení lokalizace IBD. Domníváme se, že tak provede užší výběr pacientů indikovaných k invazivnějším rtg a endoskopickým vyšetřením.

Klíčová slova:
nespecifické záněty střevní, scintigrafie pomocí 99mTc HMPAO značených leukocytů, dětský věk, adolescence

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2001 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se