Epidemiologie zneužívání rozpustidel v České republice v letech 1995 - 1999


Epidemiology of Solvent Abuse in the Czech Republic in 1995 - 1999

Since 1995 the incidence of problem drug users is followed up by the National Drug Information System which assembles information from a network of about 250 treatment/contact centres. The source of data on experimental and recreational drug use are nationwide school surveys implemented in 1994, 1997 and 2000.Both sources of information agree that solvent abuse is somewhat losing its popularity. While the total number of newly registered drug users during the investigation period increased by 34% from 2905 in 1995 to 3891 in 1999, the number of newly recorded solvent users declined by 51%, from 326 in 1995 to 166 in 1999. In 1995 solvents were abused by 15.5% of all problem drug users, in 1999 only by 5.9%. According to school surveys the proportion of 14 - 19-year-old students who had experience with „sniffing“ of volatile substances declined from 6.5% in 1994 to 4.8% in 2000.The decline of registered problem solvent users was however recorded only in age groups above 20 years. The mean age of problem solvent users declined from 19.3 years in 1995 to 17.5 years in 1999. Three quarters of recreational users tried „sniffing“ of volatile substances before the age of 16 years. The most frequent age when solvent abuse starts is 14 - 15 years.

Key words:
solvent abuse, volatile substances, epidemiology, school surveys


Autoři: J. Klika;  J. Šejda;  B. Studničková
Působiště autorů: Hygienická stanice hl. m. Prahy, ředitel MUDr. V. Polanecký
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2001; (5): 276-280.
Kategorie: Články

Souhrn

Od roku 1995 je incidence problémových uživatelů drog sledována Národním drogovým informačním systémem, který získává informace ze sítě asi 250 léčebných/kontaktních center. Zdrojem údajů o experimentálním a rekreačním užívání drog jsou celostátní dotazníkové studie na školách, které proběhly v letech 1994, 1997 a 2000.Oba zdroje informací se shodují v tom, že zneužívání rozpustidel poněkud ztrácí na oblibě. Zatímco celkový počet nově evidovaných uživatelů rozpustidel se o 51 % snížil, z 326 v roce 1995 na 166 v roce 1999. V roce 1995 zneužívalo rozpustidla 15,5 % všech problémových uživatelů drog, v roce 1999 pouze 5,9 %. Také podle školních studií se podíl 14 - 19letých žáků, kteří měli v životě zkušenosti s „čicháním“ těkavých látek, snížil z 6,5 % v roce 1994 na 4,8 % v roce 2000.Úbytek nově evidovaných problémových uživatelů rozpustidel byl však zaznamenán pouze ve věkových kategoriích nad 20 let. Průměrný věk problémových uživatelů rozpustidel se snížil z 19,3 let v roce 1995 na 17,5 let v roce 1999. Tři čtvrtiny z rekreačních uživatelů vyzkoušejí „čichání“ těkavých látek do svých 16 let. Nejčastějším věkem, kdy zneužívání rozpustidel začíná, je 14 - 15 let.

Klíčová slova:
zneužívání rozpustidel, těkavé látky, epidemiologie, školní studie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2001 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se