Synechia vulvae infantum


Synechia Vulvae Infantum

Comparing the two groups of girls in our study, those with synechia (n = 36) and those without (n = 17), authors found statistically significant factors involved in the development of synechia.Instruction of the mother on the proper care of her daughter’s genitalia (both in the maternity hospital and by the paediatrician), and decreasing the effect of chemical agents on the soft skin and mucosa by adding an extra rinsing cycle to the washing machine programme both prevent the incidence of synechia vulvae.Synechia are detected in the membranous stage, when they can be disrupted in the outpatient surgery. Nevertheless, this procedure and the healing of the epithelial defect are unpleasant and stressful experiences for the patient and her family, and can be prevented.

Key words:
paediatric gynaecology, synechia vulvae, prevention


Autoři: J. Skřenková;  T. Fait
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2001; (5): 281-286.
Kategorie: Články

Souhrn

Porovnáním dvou souborů dívek se synechií vulvy (n = 36) a dívek bez synechie vulvy (n = 17) autoři zjistili statisticky významné faktory uplatňující se při vzniku synechie.Správné poučení matek o hygieně zevních rodidel u děvčátek v porodnici a obvodním pediatrem a zároveň snížení vlivu chemických prostředků na jemnou kůži a sliznici dívek přidáváním programu máchání do praček významně zabraňuje výskytu synechií vulvy.Synechie jsou zachycené v blanité fázi, kdy se dají rozrušit ambulantně. Přesto je tento výkon a hojení vzniklého defektu pro děvčátko i ostatní rodinné příslušníky nepříjemným a stresujícím zážitkem, kterému se dá předejít.

Klíčová slova:
dětská gynekologie, synechia vulvae infantum, prevence

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2001 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se