Výsledky intervenční studie suplementace romských dětí jódemI. Vliv komplexní suplementace na příjem jódu z mléčné přesnídávky


Results of an Intervention Study - Iodine Supplementation of Gipsy Children. I. Effect of a Complex Supplement on Iodine Intake from School Milk

Dietary iodine deficiency is a problem, recommended by WHO to be resolved worldwide. The Czech Republic and in particular the Ústí region are areas with a grossly inadequate iodine intake. Regular monitoring of iodinuria provides important information of the state of iodine deficiency.72 gipsy children aged 7 - 12 years (mean 9.06 ± 2.01) received for a period of three months school milk which in half the children was supplemented with iodine, nucleotides, polypeptides and amino acids. Before the scheme and after its termination urine was collected and iodinuria was assessed. After administration a significant increase of iodinuria was found in particular in children who had the supplemented milk. To a smaller extent an increase of iodinuria was recorded also in children of the control group. A rise was observed in particular of the lowest values, while high values of iodinuria decreased to optimal levels. The authors discuss in particular the possible regulating effect of humanized milk. The iodine supply in the CR has a rising trend. In the investigated group no critically reduced level of iodinuria below 100 mg/l urine was found.

Key words:
iodine, iodinuria, school milk, gipsy children


Autoři: S. Richterová 1;  J. Richter 2;  F. Drnek 1;  I. Míšková 3
Působiště autorů: Okresní hygienická stanice, Ústí nad Labem, 1 ředitelka MUDr. S. Richterová Krajská hygienická stanice, Ústí nad Labem, 2 ředitel MUDr. A. Vorderwinkler Okresní hygienická stanice, Teplice, 3 ředitelka MUDr. N. Vitnerová
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2001; (10): 583-586.
Kategorie: Články

Souhrn

Nedostatek jódu v potravě je problémem, které doporučuje SZO k urgentnímu řešení na celém světě. ČR a především ústecký region patří k oblastem s významným nedostatkem příjmu jódu. Pravidelné monitorování jodurie podává významnou informaci o stavu řešení jódového deficitu.U 72 romských dětí ve věku 7 - 12 let (průměr 9,06 ± 2,01) byla podávána po dobu tří měsíců mléčná přesnídávka, která byla u poloviny dětí doplněna jódem a přídavkem nukleotidů, polypeptidů a aminokyselin. Před začátkem akce a po jejím skončení byly provedeny odběry moči a stanovena jodurie. Po podávání bylo nalezeno významné zvýšení hodnot jodurie především u dětí, které dostávaly mléko obohacené. V menší míře došlo ke vzestupu hodnot jodurie i u dětí kontrolních. Ke vzestupu hodnot došlo především u nejnižších hodnot, naopak, u vysokých hodnot jodurie byl pozorován pokles do oblasti optimálních hodnot. Je diskutována především možnost regulačního působení humanizovaného mléka. Je konstatováno, že stav zásobení jódem má v ČR vzestupný trend. Ve sledovaném souboru nebyla nalezena kriticky snížená hodnota jodurie (tj. hodnoty jodurie pod 100 mg/l moči).

Klíčová slova:
jód, jodurie, mléčné přesnídávky, romské děti

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2001 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se