Současný stav trvalého chrupu u pražských předškolních dětí


Present State of the Permanent Dentition in Prague Preschool Children

The present study demonstrates the state of the permanent dentition in contemporary Prague preschool children. The I-type of eruption predominates over the M-type in both sexes. Close to 89 per cent of girls and 92 per cent of boys have at least one permanent tooth at preschool age. When comparing the dental age according to Škaloud (1979) with their chronological age, the eruption of permanent teeth was in most of the children delayed, corresopnding least children in their dental age to their chronological age. The number of permanent teeth in the lower jaw (69 per cent) predominated over those in the upper jaw (about 31 per cent) in all investigated children. The number of teeth in the left part of the jaws prevails over that in the right part but not significantly. The most common permanent tooth in girls was the right I1, in boys the left I1. A statistically significant dependance was found between the number of permanent teeth in an individual and the Philippine measure (when the right hand reaches the left earlobe over the top of the head). The beginning of eruption of the permanent teeth and consequently their number in a child is connected with the general developmental status of an individual. It was not the aim of this study to follow-up the prevalence of dental caries in the children investigated. The general health status of the dentition in the children investigated was satisfactory. The majority of children had sound teeth without evident caries. According to child stomatologists the quality of children’s teeth deteriorates stepwise due to the fact that nowadays stomatologists do not undertake preventive investigations in kindergartens and schools as they used to do under centrally controlled health care. The responsibility for dental health of the children is at present completely in the hands of the parents. Many of them are not fully aware of it.

Key words:
permanent dentition, dental age, M-type of eruption, I-type of eruption, preschool children


Autoři: R. Nováková 1;  M. Prokopec 2
Působiště autorů: Katedra antropologie a genetiky člověka PřF UK, Praha, 1 vedoucí doc. RNDr. I. Mazura, CSc. Státní zdravotní ústav, Praha, 2 ředitel MUDr. M. Vít
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2001; (10): 579-582.
Kategorie: Články

Souhrn

Naše práce zachycuje stav trvalé dentice u současných pražských předškolních dětí. U obou pohlaví převažuje I-typ erupce nad M-typem, výrazněji u dívek než u chlapců. Takřka 89 % dívek a 92 % chlapců má v předškolním věku aspoň jeden trvalý zub. Při porovnání zubního věku počítaného podle Škalouda (1979) a věku chronologického mělo nejvíce dětí erupci opožděnou, nejméně pak erupci odpovídající chronologickému věku. U všech dětí byla nalezena výrazná převaha zubů dolních (takřka 69 %) oproti horním (přibližně 31 %). Počet zubů vlevo převažuje nad zuby vpravo, avšak nikterak významně. Nejčastěji se vyskytujícím zubem u dívek byl nalezen pravý dolní I1, u chlapců levý dolní I1. Byla zjištěna statisticky významná závislost mezi počtem trvalých zubů u jednotlivce a splněním filipínské míry. Nástup erupce trvalého chrupu a následně tedy i počet trvalých zubů u dětí vypovídá i o celkové vývojové vyspělosti jedince.Celkový zdravotní stav chrupu sledovaných dětí byl celkem uspokojivý. Většina dětí měla zuby zdravé, bez viditelných kazů. Nebylo cílem této práce sledovat četnost výskytu horního kazu u sledovaných dětí. Podle sdělení dětských stomatologů se však kvalita chrupu dětí postupně zhoršuje, neboť se ustoupilo od pravidelných plošných prohlídek chrupu u dětí, kdy stomatolog za centrálně řízené zdravotní péče před více než 10 lety docházet do předškolních zařízení a do škol. Dnes veškerá zodpovědnost za zdravý chrup leží v plné míře na rodičích, což si řada z nich dosud plně neuvědomuje.

Klíčová slova:
trvalý chrup, zubní věk, M-typ erupce, I-typ erupce, předškolní mládež

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2001 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se