Výskyt atopie, alergické rinitidy a bronchiálního astmatuu dospívajících v prvním ročníku některých vybraných učebníchoborů a středních škol


Incidence of Atopy, Allergic Rhinitis and Bronchial Asthma in Adolescents during the FirstYear in Some Selected Apprenticeships and in Secondary Schools

The authors submit the results of examinations of 266 adolescents, mean age 15.8 years, from Prague and theclose surroundings (Jílové, Libušín nr. Kladno). The respondents were divided into two groups with regard to theincidence of offensive inhaled allergens at the workplace. The first exposed group comprised 112 adolescents, thesecond (control) group where no contact with occupational inhaled allergens was found comprised 154 adolescents.The objective of the examination was to assess the ratio of atopy, allergic rhinitis, bronchial asthma and the latentform of allergic diseases in different groups and to evaluate whether the incidence of allergic diseases of therespiratory tract had an impact on the decision of adolescents during selection of their vocations after completingelementary school.An atopic background was proved in 29.8%, allergic rhinitis in 18.4%, bronchial asthma in 5.3% and a latentform of allergy in 6.8% of the group. The two groups did not differ as to the incidence of these diseases.The authors found that in predisposed subjects during selection of the vocation possible sensitization toallergens of the working environment was not taken into account. A serious fact is that more than one third of allcases of asthma and more than half of all cases of allergic rhinitis were not diagnosed in the past, although thedisease could be suspected from an aimed case-history.

Key words:
atopy, allergic rhinitis, bronchial asthma, inhaled allergens in working environment, selection of


Autoři: B. Dlouhá 1;  J. Lebedová 1;  L. Rychlá 1;  E. Švandová 2;  V. Blesková 3;  V. Skokanová 4
Působiště autorů: Státní zdravotní ústav, Centrum hygieny práce a nemocí z povolání, Praha 1
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2000; (6): 351-356.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři předkládají výsledky vyšetření 266 dospívajících průměrného věku 15,8 let z Prahy a dostupného okolí(Jílové, Libušín u Kladna). Respondenti byli rozděleni podle výskytu ofenzivních inhalačních alergenů na praco-vištích praktické výuky na dvě skupiny. První - exponovanou skupinu, tvořilo 112 dospívajících, druhou - kontrolnískupinu, kde nebyl prokázán styk s profesionálními inhalačními alergeny, tvořilo 154 dospívajících. Cílemvyšetření bylo zjistit podíl atopie, alergické rinitidy, bronchiálního astmatu a latentní formy alergických onemoc-nění v jednotlivých skupinách. Dále posoudit, zda výskyt alergických onemocnění respiračního traktu ovlivnilrozhodování adolescentů při výběru povolání po ukončení základní školní docházky.Atopický terén byl prokázán u 29,8 %, alergická rinitida u 18,4 %, bronchiální astma u 5,3 % a latentní formaalergie u 6,8 % celého souboru. Ve výskytu těchto onemocnění se obě skupiny nelišily.Autoři zjistili, že u predisponovaných osob nebyla při výběru povolání brána v úvahu možnost senzibilizace naalergeny z pracovního prostředí. Závažná je skutečnost, že více než třetina všech případů astmatu a více nežpolovina všech případů alergických rinitid nebyla v minulosti diagnostikována, ačkoliv podezření na onemocněníbylo možno vyslovit již cíleným odběrem anamnézy.

Klíčová slova:
atopie, alergická rinitida, bronchiální astma, inhalační alergeny v pracovním prostředí, volba

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2000 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se