Juvenilní hyperbilirubinémie


Juvenile Hyperbilirubinaemia

Juvenile hyperbilirubinaemia is from the etiological aspect a heterogeneous group and affects in particular theadolescent population. The prevalence of juvenile hyperbilirubinaemia is relatively high, in the adolescentpopulation 2 - 6%, with a predominance of boys. It comprises quite benign entities such as Gilbert’s syndrome,but under the symptomatology of isolated hyperbilirubinaemia in the initial stage also conditions with a progressiveaffection of the liver may develop such as Wilson’s disease, alpha 1 antitrypsin deficiency or low score chronichepatitis. The task of the physician after diagnosis of juvenile hyperbilirubinaemia is to confirm the hepatic typeof jaundice and during a longitudinal follow up make a more accurate diagnosis of isolated hyperbilirubinaemiain adolescents. During the time needed to make a more accurate diagnosis various lifestyle measures are necessarywhich may interfere with strenuous sports activities in adolescent patients, with their vocational training and itsselection.

Key words:
juvenile hyperbilirubinaemia, Gilbert’s syndrome, adolescents


Autoři: P. Kabíček;  J. Hamanová 1
Působiště autorů: Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2000; (6): 388-391.
Kategorie: Články

Souhrn

Juvenilní hyperbilirubinémie jsou z hlediska etiologického heterogenní skupinou onemocnění, která postihujepředevším dospívající populaci. Prevalence juvenilní hyperbilirubinémie je relativně vysoká, v populaci dospíva-jících 2 - 6 %, s převahou chlapců. Patří sem nozologické jednotky zcela benigní, jako například Gilbertůvsyndrom, ale pod symptomatologií izolované hyperbilirubinémie mohou v iniciální fázi probíhat i jednotkys možným progresivním postižením jater, jako např. Wilsonova choroba, deficit alfa 1-antitrypsinu či chronickáhepatitida nízkého skóre. Ůlohou lékaře po zjištění juvenilní hyperbilirubinémie je potvrzení jaterního typužloutenky a při longitudinálním sledování upřesnění diagnózy izolované hyperbilirubinémie u mladistvých. V prů-běhu doby potřebné k upřesnění diagnózy jsou nutná režinová opatření, která mohou ovlivnit možnost závodníhosportu u dospívajících pacientů, přípravu na povolání nebo i jeho volbu.

Klíčová slova:
juvenilní hyperbilirubinémie, Gilbertův syndrom, dospívající

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2000 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Subkutánní imunoglobuliny v léčbě sekundárních imunodeficitů (reálná praxe)
Autoři:

Tofacitinib v terapii ulcerózní kolitidy
Autoři: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Hereditární TTR amyloidoza - vzácné nebo jen neodhalené onemocnění? – 1. díl
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se