Současná preventivní péče o učňovský dorost z pohledupracovního lékařství


Contemporary Preventive Care of Adolescents from the Aspect of Occupational Medicine

The paper deals with the working conditions of adolescents in particular apprentices and shortcomings andpreventive medical care of these young people according to contemporary legislation. The work is based on resultsimplemented by the hygiene service on request of the chief hygiene officer of the Czech Republic. Occupationalmedical care of adolescents having vocational training is at present very frequently inadequate as regards extentand standard. If it is provided at all, it is reduced to preventive medical examinations. These are moreover oflimited value if adolescents are involved who are training for an occupation where exposure to noxious factorsforms an integral part. The character of these examinations is often set and the conclusions are formulated withoutthe doctor knowing the working conditions and working risks of these occupations in actual workplaces. A solutionof the problem is adoption of appropriate legislation and aimed postgraduate training.

Key words:
preventive care, apprentices


Autoři: J. Šamánek;  J. Baumbruk;  M. Cikrt
Působiště autorů: SZÚ, Centrum hygieny práce a nemocí z povolání, Praha
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2000; (6): 394-396.
Kategorie: Články

Souhrn

Práce se zabývá pracovními podmínkami mladistvých, zejména učňovského dorostu, a nedostatky v pracov-ně-lékařské (závodní preventivní podle současné legislativy) péči o tento dorost. Práce je podložena výsledkyšetření provedených hygienickou službou na podkladě pokynu hlavního hygienika ČR. Pracovně-lékařská péčeo mladistvé v přípravě na povolání je v současné době velmi často nedostatečná rozsahem i odbornou úrovní.Pokud je vůbec prováděna, omezuje se zpravidla jen na preventivní prohlídky mladistvých. Ty mají navíc jenomezený význam, speciálně jde-li o mladistvé v přípravě na některá povolání, u nichž je nedílnou součástí činnostiexpozice pracovníka škodlivým faktorům. Zaměření těchto prohlídek je často určováno a jejich závěry jsouformulovány, aniž by lékař znal pracovní podmínky a pracovní rizika těchto povolání na konkrétních pracovištích.Východiskem k nápravě je přijetí příslušné legislativy a cílené postgraduální vzdělávání.

Klíčová slova:
preventivní péče, učňovský dorost

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2000 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se