Výsledky vyšetření protilátek proti tkáňové transglutamináze u nemocných s celiakií


Results of Assessment of Antibodies against Tissue Transglutaminase in Patients with CoeliacDisease

The authors assessed in 118 patients simultaneously antibodies against tissue transglutaminase - tTGA(Mediphan Diagnostica, Germany) and endomysial antibodies - EMA (The Binding Site, Birmingham, GreatBritain). In 58 patients a bioptic examination of the mucosa of the small bowel was made. In 26 cases a normalmorphological finding was obtained and tTGA and EMA were positive in two patients. In 32 patients villousatrophy was found. tTGA was elevated in 30 patients and EMA in 31. The sensitivity of the EMA examination is96.8% and the tTGA examination in 93.7%. The specificity of the two examinations is 92.3%. In a group of 57samples where the presence of EMA was found tTGA was negative 53x. A correlation was found between theresults of tTGA and EMA estimations. The use of the ELISA method seems more suitable for p rocessing of a largernumber of samples, it is less laborious and does not depend on subjective evaluation.

Key words:
coeliac disease, antibodies against tissue transglutaminase, endomysial antibodies


Autoři: A. Kolek 1;  J. Mathonová 1;  Z. Heřmanová 2;  M. Tichý 3;  J. Drábek 2;  I. Gregar 4
Působiště autorů: Dětská klinika FN a LF UP, Olomouc, 1přednosta doc. MUDr. V. Mihál, CSc. Imunologický ústav FN a LF UP, Olomouc, 2přednosta doc. MUDr. E. Weigl, CSc. Ústav patologické anatomie FN a LF UP, Olomouc, 3přednosta prof. MUDr. J. Dušek, CSc. II. interní klinika
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2000; (3): 162-165.

Souhrn

U 118 pacientů bylo provedeno simultánní vyšetření protilátek proti tkáňové transglutamináze - tTGA(Mediphan Diagnostica, Germany) a endomyziálních protilátek - EMA (The Binding Site, Birmingham, GreatBritain). U 58 nemocných bylo provedeno bioptické vyšetření sliznice tenkého střeva. Ve 26 případech byl zjištěnnormální morfologický nález a tTGA a EMA byly pozitivní ve 2 případech. U 32 nemocných byla prokázána vilózníatrofie. tTGA byla zvýšena ve 30 případech a EMA v 31. Senzitivita vyšetření EMA činí 96,8 % a vyšetření tTGA93,7 %. Specificita obou vyšetření je 92,3 %. Ve skupině 57 vzorků, u nichž byla prokázána přítomnost EMA, bylozjištěno zvýšení tTGA 51krát a ve skupině 61 vzorků s negativními nálezy EMA byla tTGA negativní 53krát. Bylaprokázána korelace mezi výsledky vyšetření tTGA a EMA. Užití metody ELISA se jeví výhodnější při zpracovánívětšího počtu vzorků, je méně pracné a nezávisí na subjektivním hodnocení vyšetřovaným.

Klíčová slova:
celiakie, protilátky proti tkáňové transglutamináze, endomyziální protilátky

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2000 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se