Výskyt HLA-DQA1 a DQB1 alel u nemocných s celiakií


Incidence of HLA-DQA1 and DQB1 Alleles in Patients with Coeliac Disease

The authors examined the incidence of HLA-DQA1 and DQB1 alleles in 89 children with a sporadic occurrence of coeliac disease and compared the findings with those assembled in 120 healthy subjects. The relative risk (RR) of the disease was assessed. Coeliac disease was diagnosed according to ESPGAN criteria. HLA alleles class II were examined by the PCR SSO method. HLA-DQA1*0501, DQB1*0201 are present in a total of 77 patients (85%), the RR is 24.3, and 25 in controls (19.4%); homozygotes DQA1*0501, 0501, DQB1*0201, 0201 detected in 12 patients (RR 18.7) and in none of the controls, heterozygotes DQA1*0501, DQB1*0201 in 26 patients (RR 2.34) and 18 controls. A combination of alleles HLA-DQA1*0301, DQB1*0302 was found in six patients (RR 0.42) and in 16 controls. The incidence of alleles HLA-DQ1*0501, DQB1*0201 in our population is similar as in European countries (Italy and Spain 92%, France 89%, it is higher in Norway 98%, lower in Israel 71%). The findings confirm the primary role of this dimer in the genetic susceptibility for coeliac disease. Alleles HLA-DQA1*0301, DQB1*0302 are not involved in the etiopathogenesis of coeliac disease in our population.

Key words:
coeliac disease, genetics, HLA-DQA1 and DQB1 alleles


Autoři: A. Kolek 1;  A. Bártová 2;  J. Drábek 2;  K. Lenhart 3;  E. Albert 4
Působiště autorů: Dětská klinika LF UP a FN, Olomouc, 1přednosta doc. MUDr. V. Mihál, CSc. Ústav klinické imunologie, HLA laboratoř FN, Olomouc, 2přednosta doc. MUDr. E. Weigl, CSc. Ústav lékařské biologie Univerzity Palackého, Olomouc, 3přednosta prof. RNDr. K. Lenhart, D
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 1998; (12): 741-743.
Kategorie: Články

Souhrn

Byl vyšetřován výskyt HLA-DQA1 a DQB1 alel u 89 dětí se sporadickým výskytem celiakie a srovnán s výs- kytem u 120 zdravých jedinců. Bylo zjišťováno relativní riziko (RR) onemocnění. Celiakie byla diagnostikována podle kritérií ESPGAN. HLA alely třídy II byly vyšetřovány metodikou PCR SSO. HLA-DQA1*0501, DQB1*0201 jsou celkem přítomny u 77 nemocných (85 %), RR činí 24,3 a u 25 kontrol (19,4 %), homozygoti DQA1*0501, 0501, DQB1*0201, 0201 zjištěni u 12 nemocných (RR 18,7) a u žádné kontroly, heterozygoti DQA1*0501, DQB1*0201 u 26 nemocných (RR 2,34) a 18 kontrol. Kombinace alel DQA1*0501, DQB1*0201, 0201 je přítomna u 28 nemocných a 3 kontrol s RR 17,85. Alely HLA DQA1*0301, DQB1*0302 byly nalezeny u 6 nemocných (RR 0,42) a 16 kontrol. Výskyt alel HLA DQA1*0501, DQB1*0201 je v naší populaci srovnatelný s evropskými zeměmi (Itálie a Špa- nělsko 92 %, Francie 89 %, vyšší je v Norsku - 98 %, nižší je v Izraeli - 71 %). Nálezy potvrzují primární roli tohoto dimeru v genetické susceptibilitě k celiakii. Alely HLA-DQA1*0301, DQB1*0302 se v etiopatogenezi celia- kie v naší populaci neuplatňují.

Klíčová slova:
celiakie, genetika, HLA-DQA1 a DQB1 alely

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


1998 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se