Antropometrické ukazatele u dětí a adolescentů po léčbě zhoubného nádoru


Anthropometric Indicators in Children and Adolescents after Treatment of a Malignant Tumour

The authors made anthropological examinations and evaluated dietary habits in a group of 127 children and adolescents (57 girls and 70 boys) aged 12.64 ± 4.38 years who were formerly treated on account of a malignant tumour. The group comprised 65 children treated on account of lymphoblastic leukaemia, 37 children on account of malignant lymphoma and 37 on account of a solid tumour. The authors recorded in these children a higher body mass index (BMI), higher percentage of body fat, a higher percentage of muscular tissue and a lower percentage of the skeletal component. The predicted final height was lower. The short-term intake of recommended daily allowances was consistent with recommendations for the given age group. The intake of vegetable oils was lower and the intake of cholesterol and table salt was higher than recommendations. The authors recommend the follow-up of anthropometric indicators and dietary habits. It is useful to evaluate concurrently physical activity and to adjust dietary recommendations according to the intensity of physical activity.

Key words:
malignant tumour in childhood, anthropometry, dietary habits


Autoři: H. Hrstková 1;  J. Novotný 2;  Z. Brázdová 3;  M. Bajer 1
Působiště autorů: I. dětská interní a onkologická klinika, FDN J. G. Mendela, Brno, 1přednostka doc. MUDr. H. Hrstková, CSc. Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace, FN U Sv. Anny, Brno, 2přednostka prof. MUDr. J. Siegelová, DrSc. Ústav preventivního lékařství LF MU, Br
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 1998; (12): 744-747.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři provedli antropometrické vyšetření a zhodnotili výživové zvyklosti u skupiny 127 dětí a adolescentů (57 dívek a 70 chlapců) ve věku 12,64 ± 4,38 roků, kteří byli dříve léčeni pro zhoubný nádor. Z uvedeného souboru bylo 65 dětí léčeno pro akutní lymfoblastickou leukémii, 37 dětí pro maligní lymfom a 37 pro solidní nádor. Autoři nalezli u této skupiny dětí vyšší body mass index (BMI), vyšší procento tuku, vyšší procento svalové složky a nižší procento kosterní složky. Predikovaná konečná výška postavy byla nalezena nižší. Krátkodobá spotřeba doporu- čených denní dávek odpovídala doporučením pro daný věk. Byl nalezen nižší přívod rostlinných olejů a překročena byla povolená dávka cholesterolu a kuchyňské soli. Autoři doporučují sledování antropometrických ukazatelů a výživových zvyklostí. Vhodné je hodnotit toto sledování spolu s hodnocením tělesné aktivity a výživu jednotlivých pacientů řídit podle intenzity jejich fyzické aktivity.

Klíčová slova:
zhoubný nádor v dětství, antropometrie, výživové zvyklosti

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


1998 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se