Tříleté zkušenosti s vyšetřováním dětských mykobakterióz metodou „in house“ PCR


Detection of the Mycobacteria in Children by the Means of PCR - Experience of Three Years

Low sensitivity of Ziehl-Nielsen staining for acidoresistent bacteria and timeconsuming culture methods resulted in the introduction of more rapid and sensitive ways of detection of mycobacteria. In 1993 the laboratories of the department of medical genetics in Hradec Králové started with examinations of mycobacteria using „home-made“ PCR. In the course of three years (1994 - 1996) 182 children being suspected of the specific inflammatory process and 28 children suffering from local complications after BCG vaccination were examined. 15 of 182 patients were diagnosed by the physician as tuberculosis, avian mycobacteriosis or status after treated tuberculosis. Among the 15 children 9 were positive in PCR tests, one had a positive culture and no patient had a positive Ziehl-Nielsen staining. In two children (brother and sister) mycobacterial DNA was detectable even one year after treatment of the primary complex. In two cases the PCR examination played the key role in the early diagnosis. Continual experimental determination of PCR parameters (specificity, sensitivity) were emphasised. The sensitivity was determined as 100 mycobacteria per sample and the parameter is checked continuously by internal positive control.

Key words:
PCR, mycobacterium, specificity, sensitivity


Autoři: Z. Fiedler 1;  Š. Halouzková 1;  Hubert Vaníček 2;  A. H. J. Kolk 3;  Z. Nožička 4
Působiště autorů: Oddělení lékařské genetiky FN, Hradec Králové, 1přednosta doc. MUDr. J. Žižka, DrSc. Dětská klinika FN, Hradec Králové, 2přednostka doc. MUDr. E. Pařízková, CSc. Královský tropický institut, odd. biochemického výzkumu, Amsterdam, 3přednosta Dr. Terpstra F
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 1998; (12): 748-751.
Kategorie: Články

Souhrn

Nízká citlivost přímého mikroskopického vyšetření na přítomnost acidorezistentních tyčí a zdlouhavost klasic- ké kultivace mykobakterií z biologického materiálu vedou mnoho pracovišť k zavedení rychlejších a citlivějších metod detekce. Laboratoře OLG v Hradci Králové v roce 1993 přistoupily k vyšetřování přítomnosti klasických i atypických mykobakterií metodou „in house“ PCR. Během tříletého období 1994 - 1996 bylo vyšetřeno 182 dětských pacientů s podezřením na specifický zánětlivý proces a 28 dětí s lokální komplikací po BCG vakcinaci. Z celého souboru 182 dětí byl u 15 stav hodnocen ošetřujícím lékařem jako tuberkulóza, aviární mykobakterióza nebo stav po přeléčené tuberkulóze. Z patnácti takto hodnocených dětí bylo 9 pozitivních při detekci DNA pomocí PCR, 1 pozitivní při kultivaci, acidorezistentní tyče nebyly nalezeny ani v jednom případě. U dvou sourozenců byla detekována mykobakteriální DNA ještě rok po přeléčení primárního komplexu, ve dvou případech hrálo vyšetření PCR klíčovou roli při včasné diagnostice specifického procesu. Velký důraz byl kladen na experimentální stanovení parametrů reakce (specificitu, senzitivitu) a jejich kontinuální vyhodnocování. Citlivost detekce dosáhla hodnoty 100 mykobakterií na vzorek vyšetřovaného mate- riálu a je průběžně ověřována systémem vnitřní pozitivní kontroly.

Klíčová slova:
PCR, mycobacterium, specificita, senzitivita

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


1998 Číslo 12
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se