Spomienka na emeritného primára MUDr. Petra Kosseya, CSc.


Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 55, 2019, No. 4, p. 249
Kategorie: Osobní sdělení

V júli 2019 si slovenská obec patológov a spolupracujúcich klinikov, najmä onkológov pripomenula nedožité 100. výročie narodenia prim. MUDr. Petra Kosseya, CSc., zakladateľa slovenskej onko-patológie.


Peter Kossey sa narodil 14. júla 1919 v Kopašneve, okr. Chust (Podkarpatská Rus) na území vtedajšieho Československa (tč. Zakarpatská oblasť Ukrajiny) v rodine grécko-katolíckeho farára a učiteľky. Detstvo prežil v Strážskom v okrese Michalovce. Stredoškolské štúdium absolvoval na reálnom gymnáziu v Užhorode, kde roku 1938 maturoval. Štúdium medicíny začal na Karlovej univerzite v Prahe, avšak po vyhlásení Protektorátu Čiech a Moravy v r. 1939 pokračoval vo svojich štúdiách na Lekárskej fakulte Semmelweisovej univerzity v Budapešti, kde v septembri 1944 promoval. Po promócii narukoval do maďarskej armády, spočiatku slúžil vo vojenskej nemocnici v Budapešti, ale napokon bol odvelený do vojenského tábora v Nemecku, kde sa v apríli 1945 dostal do amerického zajatia, odkiaľ sa vrátil domov v novembri 1945. V decembri 1945 nastúpil ako sekundárny lekár štátnej nemocnice v Lučenci, kde pôsobil dva roky. Medzitým v apríli 1947 nostrifikoval svoj lekársky diplom na Univerzite Komenského v Bratislave. V rokoch 1947-1953 bol asistentom na Patologicko-anatomickom ústave LFUK v Bratislave, kde sa venoval aj pedagogickej činnosti - viedol praktické cvičenia, prednášal a skúšal medikov. Bol spoluautorom učebných textov i vysokoškolskej učebnice patológie (Základy všeobecnej patologickej anatómie). V rokoch 1953-1974 vykonával funkciu histopatológa na Výskumnom onkologickom ústave, kde sa venoval patológii experimentálnych zvierat a hlbšie patológii ľudských nádorov. V roku 1968 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu „Patomorfológia a diferenciálna diagnostika fibrocystických onemocnení kostí“, v roku 1970 získal špecializáciu II. stupňa z patologickej anatómie. Založil oddelenie onko-patológie, prvé oddelenie klinickej patológie na Slovensku. V rokoch 1974-1989 vykonával funkciu prednostu Oddelenia klinickej patológie a cytológie Ústavu klinickej onkológie (ÚKO) v Bratislave. Absolvoval niekoľko študijných pobytov doma i v zahraničí, aktívne sa zúčastnil viacerých vedeckých konferencií a kongresov doma i v zahraničí, ako aj pracovných zasadaní WHO v Ženeve ako člen expertnej skupiny pre testikulárne nádory. V rokoch 1978-1981 pôsobil na expertíze v Kuwaite. Ako samostatne pracujúci lekár pracoval na plný úväzok do veku 75 rokov (1994) a do 80 rokov (do 1999) ešte na polovičný úväzok.

Bohatá bola jeho spolupráca s akademikom Viliamom Thurzom, prvým riaditeľom Ústavu experimentálnej onkológie SAV, spolupráca na výskumných úlohách s viacerými klinickými pracoviskami vtedajšieho ÚKO. Dlhoročná bola aj spolupráca s akademikom Jánom Červeňanským, prednostom vtedajšej Ortopedickej kliniky v Bratislave a akademikom Vladimírom Zvarom, prednostom vtedajšej Urologickej kliniky v Bratislave.

Venoval sa diagnostike celého spektra nádorových ochorení, pôsobil ako onko-patológ, konzultant prakticky pre celé Slovensko. Stal sa priekopníkom histopatologickej diagnostiky najmä kostných nádorov, lymfómov, nádorov prsníka a testikulárnych nádorov na Slovensku.

S manželkou Vierou, ktorá pôsobila ako u pacientov veľmi obľúbená praktická lekárka, vychovali 7 detí, z ktorých najstaršie dve dcéry pokračovali v „šľapajách“ rodičov ako lekárky.

K jeho záľubám patrila predovšetkým vážna hudba, pravidelne navštevoval abonentné koncerty Slovenskej filharmónie a kupoval gramofónové platne s vážnou hudbou. Rád sa učil cudzie jazyky, hovoril dobre po anglicky, nemecky, rusky, ukrajinsky, poľsky i maďarsky a čiastočne aj po francúzsky a arabsky.

Dr. Peter Kossey, CSc. zomrel 19. septembra 2002 v Bratislave.

Vážený pán primár, chcem sa Vám v mene Vašich bývalých spolupracovníkov, kolegov, i rodinných priateľov, ktorým ste odovzdávali kus seba, poďakovať a vysloviť presvedčenie, že ostávate natrvalo v našich spomienkach a srdciach.

Prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 4

2019 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
nový kurz
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se