MONITOR aneb nemělo by vám uniknout, že ...


Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 51, 2015, No. 4, p. 192
Kategorie: MONITOR aneb nemělo by vám uniknout, že...

NEUROPATOLOGIE

... keď lepšie vidíme, lepšie sa zhodneme pri počítaní mitóz v meningióme s použitím imunohistochémie na fosfohistón H3

Pre klinický manažment meningiómov je dôležitý ich grading. WHO rozlišuje tri stupne - grade I, II a III. Druhý stupeň definuje zvýšená mitotická aktivita, t. j. 4 a viac mitóz na 10 veľkých zorných polí (HPF, čo zodpovedá 0,16 mm2) prípadne tri alebo viac z nasledujúcich kritérií: zvýšená celularita, vysoký N/C pomer, prominentné jadierka, plachtovitý rast, nekróza. Okrem toho invázia do mozgu v inak histologicky „benígnom“ meningióme zodpovedá stupňu II, rovnako ako niektoré špeciálne histologické typy (chordoidný, svetlobunkový). Anaplastický meningióm (grade III) má jasne malígnu cytomorfológiu alebo vysokú mitotickú aktivitu (20 a viac mitóz / 10 HPF). Rabdoidný a papilárny meningióm sú tiež považované za gr. III. Z histologických kritérií je pravdepodobne najobjektívnejším znakom mitotická aktivita. Imunohistochemické farbenie na fosfohistón 3 (PHH3) selektívne farbí mitózy (za mitózu sa počíta len pozitivita spojená so známkami kondenzácie chromatínu). Autori práce na 80 meningiómoch validovali použitie PHH3 pre rozlíšenie troch stupňov malignity meningiómov vo vzťahu k WHO gradingu ako zlatému štandardu. PHH3 skóre veľmi dobre korelovalo s WHO stupňom malignity, a navyše vykazuje lepšiu interobserver zhodu štyroch patológov štúdie oproti počítaniu mitóz v HE. V PHH3 je možné identifikovať viac mitóz, preto boli hraničné hodnoty upravené na 7 a 22 mitóz na 10 HPF (oproti 4 a 20 mitóz počítaných v HE podľa WHO).

Pri viacerých typoch nádorov je počítanie mitóz súčasťou posúdenia ich biologickej agresivity. Krátko po zakúpení PHH3 sa táto protilátka stala jednou z najobľúbenejších na našom pracovisku. Počítanie mitóz v PHH3 je podstatne pohodlnejšie, rýchlejšie a vykazuje lepšiu interobserver zhodu ako počítanie v HE. Problémom jeho použitia je ale to, že doteraz boli vždy hranice mitotických počtov pre posudzovanie agresivity nádorov validované oproti hodnotám počítaným z HE. Vzhľadom na ľahšiu identifikáciu mitóz v imunohistochemickom farbení sa predpokladá, že v imunohistochémii napočítame vyššie hodnoty, i keď tento efekt môže byť do určitej mierny znížený nezapočítaním „falošných“ mitóz (napr. apoptotické telieska). Zo záverov popisovanej práce vyplýva, že pre dignitu meningiómov môžeme počítať mitózy vo farbení na PHH3, ale pri mierne upravených hraničných hodnotách.

Zdroj:

Duregon E et al. Better see to better agree: phosphohistone H3 increases interobserver agreement in mitotic count for meningioma grading and imposes new specific thresholds. Neuro Oncol 2015; 17(5): 663-669.

 -B. Rychlý -


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 4

2015 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×