Jaká je vaše diagnóza?


Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 44, 2008, No. 4, p. 110
Kategorie: Jaká je vaše diagnóza?

Muž, 48 let, byl operován pro stopkatý polypoidní útvar v nosohltanu. Materiál zaslaný k histologickému vyšetření byl kompletně zpracován do dvou bloků, makroskopický popis nebyl pořízen. V obou blocích jsou dvě souvislé částice tkáně o rozměrech cca 16 x 12 mm. Pacient byl po stanovení diagnózy odeslán k radioterapii do Masarykova onkologického ústavu (MOÚ). Radiační onkolog nenalezl údaj o stavu resekčních okrajů, a proto – po dohodě s naším oddělením – požádal o druhé čtení histologie v MOÚ. Z prvního pracoviště nám byla poskytnuta skla, parafinové bloky a kopie bioptické průvodky.

Histologicky šlo o povrchově ulcerovaný difuzní infiltrát z málo kohezivních buněk s variabilními kulatými (ojediněle i monstrózními) jádry s hrubým chromatinem, někde s jedním prominujícím nukleolem, objemnou, sytě bazofilně se barvící cytoplazmou, místy s perinukleárním projasněním (obr. 1). Mitotická aktivita byla až 35/10HPF. Kolem hojných kapilár se z nádorových elementů vytvářely pseudorozety (obr. 2). Provedené imunoreakce byly hodnoceny takto: AE1/AE3, S-100, GFAP, chromogranin negativní, NSE slabě pozitivní.

Obr. 1. Cytologický detail nádorových buněk, HE 600krát
Cytologický detail nádorových buněk, HE 600krát

Obr. 2. Pseudorozetovité řazení nádorových buněk kolem kapiláry, HE 600krát
Pseudorozetovité řazení nádorových buněk kolem kapiláry, HE 600krát

Diagnóza A: Olfaktorický neuroblastom, grade 3. Olfaktorický neuroblastom je vzácný neuroektodermální nádor dospělého věku, nejčastější lokalizace je ve stropu nosní dutiny, může však růst i v nosohltanu, paranazálních dutinách a vzácně intrakraniálně ve frontálním laloku. Typický je lobulárně uspořádaný infiltrát z uniformních malých kulatých buněk se sporou cytoplazmou, s jádry s charakteristickou chromatinovou kresbou „pepř a sůl“, bez nápadných nukleolů. Bývají přítomny pravé (Flexner-Wintersteinerovy) rozety s neurofibrilární matrix v centru, i Homer-Wrightovy perikapilární pseudorozety, jež ale nemají diagnostickou váhu. Nádory s vyšším grade (G I – G IV) vykazují stoupající jadernou variabilitu, prominenci jadérek, zvýšenou mitotickou aktivitu, postupný úbytek pravých rozet, ztrátu lobulárního uspořádání a nekrózy. Immunohistochemicky je konstantní silná exprese NSE, méně konzistentně i dalších neuromarkerů (synaptofyzin, neurofilament protein, chromogranin, GFAP aj.). S-100 protein značí sustentakulární buňky v periferii neoplastických lobulů, podobně jako v paragangliomech. Cytokeratiny jsou negativní, jen vzácně značí ojedinělé buňky. Negativní jsou LCA, CD 99, HMB-45, EMA, CEA, desmin. V diferenciální diagnóze nutno pomýšlet na neuroendokrinní karcinom (chybění lobulárního uspořádání a sustentakulárních buněk, nesouvislá exprese NSE, tečkovitá paranukleární pozitivita cytokeratinů, někdy pozitivita TTF-1). Obtížné je odlišení od Ewingova sarkomu/PNETu (pozitivita CD 99 a průkaz translokace genu EWS), Dále nutno vyloučit nediferencovaný sinonazální karcinom, lymfoidní malignity, melanom a rabdomyosarkom.

(Odpověď na s. 115)


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 4

2008 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se