Imunohistochemický průkaz folikulárníchdendritických buněk v diagnostice lymfomůz malých B buněk


Immunohistochemical Evidence of Follicular Dendritic Cells in Diagnostics ofSmall B-Cell Lymphomas

Our study included 46 cases of B-chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma(B-CLL/SLL), 25 mantle cell lymphomas (MCL), and 40 follicular lymphomas (FL). The lymphomaswere diagnosed according to current morphological, immunohistochemical, and in some casesmolecular-genetic criteria. The patterns of follicular dendritic cells (FDCs) were studied in paraffinsections using the anti CD21, anti CD23, and CNA.42 antibodies. The differences in stainingpatterns of FDCs among the studied lymphomas were statistically significant. The absence orsmall number of FDC clusters are typical of B-CLL/SLL, while FDC meshwork limited to peripheralparts of neoplastic follicles is characteristic for FL. In contrast, MCL is characterized byirregular FDC meshwork or by FDC clusters present in the centres of residual follicles. Thus, wehave demonstrated that the patterns of FDCs is an independent diagnostic feature for distinguishingbetween B-CLL, FL, and MCL.

Key words:
B-cell lymphoma - follicular dendritic cells - diagnosis - immunohistochemistry


Autoři: F. Fakan;  L. Boudová;  A. Skálová
Působiště autorů: Šiklův patologicko-anatomický ústav, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Plzeň
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 2003, No. 3, p. 96-101
Kategorie: Články

Souhrn

Soubor obsahující biopsie od 46 nemocných s B - chronickou lymfocytární leukémií/lymfomemz malých lymfocytů (CLL/SLL), 25 nemocných s lymfomem z plášťových buněk (MCL) a 40 nemocnýchs folikulárním lymfomem (FL) byl sestaven na základě morfologických, imunohistochemickýcha v některých případech molekulárně genetických diagnostických kritérií. V parafinovýchřezech ze všech případů byly folikulární dendritické buňky (FDB) prokazovány imunohistochemickypomocí tří protilátek, a to proti CD21, CD23 a protilátkou CNA.42. Sledování přítomnostia typu uspořádání klastrů FDB ukázalo výrazné rozdíly mezi sledovanými typy lymfomu. Statistickézpracování výsledků prokázalo, že přítomnost a uspořádání FDB představuje nezávislý diagnostickýznak použitelný v hraničních diagnostických případech: nepřítomnost nebo velmi máloFDB mluví pro CLL/SLL, periferní lokalizace klastrů v nádorových folikulech pro FL a lokalizacev centru původních folikulů nebo nepravidelně uspořádané klastry pro MCL.

Klíčová slova:
B-lymfom - folikulární dendritické buňky - diagnostika - imunohistochemie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


2003 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se